Sammenligning av klimagass-utslipp med naturlig- og balansert ventilasjon
Authors: Publication Year: 2012

Dagens byggeforskrifter krever mye ekstra dokumentasjon om en ikke skal ha balansert ventilasjon, og dette legger i praksis sterke føringer for valg av ventilasjonsløsning. Imidlertid er klimagassutslipp med ulike ventilasjons-konsept i liten grad undersøkt.

 

Additional Info

  • WP: Energy supply systems and services, Concepts and strategies for zero emission buildings
  • Publication Year: 2012
  • Name of proceedings: Proceedings of Passivhus Norden [internet]
  • Name of conference: Passivhus Norden
  • Town: Trondheim
  • Country: Norway
  • Date from: Sunday, 21 October 2012
  • Date to: Tuesday, 23 October 2012
  • Editor(s)/Author(s) of the Book: Postmyr Lasse
  • Publisher: Akademika Forlag

Search our website

Filter Publications: