The article's aim is to present user experiences with passive houses and zero-energy buildings. The focus is on the interaction between the building and the users, specifically on how user interfaces, knowledge, and commitment influence the use of the building and the level of energy consumption awareness.
Published in Journal papers
Folk flest bor i byer. I dag bor over halvparten av jordas befolkning i byer, og innen 2050 forventes andelen å øke til to tredjedeler.
Vegger og vinduer får juling av sol, regn og frost i en ny klimasimulator i Trondheim, Den skal hjelpe byggebransjen med å gjøre drømmen om bygg uten utslipp av klimagasser til en realitet
Published in Media contributions
Forskningsrådet gir ZEB ved NTNU gode tilbakemeldinger, og som ett av tre sentre får ZEB ny treårskontrakt og grønt lys for å fortsette både driften og forskningen i samme spor som de fire første leveårene.
Published in Media contributions
Forskning på nullutslippsbygg har fått gode resultater i Forskningsrådets evaluering, og ZEB får fortsette driften og forskningen i samme spor.
Published in Media contributions
The Research Centre on Zero Emission Buildings - Annual Report 2012
Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: