Folk flest bor i byer. I dag bor over halvparten av jordas befolkning i byer, og innen 2050 forventes andelen å øke til to tredjedeler.

Er "intellegente byer" veien å gå? Siden nesten 2/3 av vårt energiforbruk er tilknyttet urbane miljø, vil såkalte "Smart Cities" eller intellegente byer spille en betydelig rolle vedrørende energiffektivitet.

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: