DSC00376

 

Usman Ijaz Dar forsvarte sin doktorgrad den 26. juni 2014. Tittel på avhandlingen er «Infuence of occupants' behavior on the performance of Net-Zero Emission Buildings».  Gjennom sitt arbeid med avhandlingen undersøkte Usman hvordan beboeratferd påvirker energiytelsen i boliger utformet etter målsetningen om netto nullutslippsbygg (Net-ZEB) i kaldt klima, og basert på resultatene foreslår han retningslinjer for bedre design, drift og styringsstrategier. Avhandlingen fokuserer på beboerrelaterte variasjoner i internt varmetilskudd og forbruk av varmt tappevann og studerer deres innflytelse på byggets oppvarmingsbehov og ytelsen av oppvarmingssystemet med dets samspill med den fornybare el-produksjonen ved bygget og med el-nettet.

 

  

Bruk av tette og godt isolert bygningsskall i Net-ZEB reduserer behovet for romoppvarming. Dermed øker andelen av varmetilskudd fra beboerne i det totale oppvarmingsbudsjettet. Samtidig øker behovet for oppvarming av varmt tappevann sin andel. Disse endringene vil i neste ledd påvirke både effektiviteten av varmesystemet og dets interaksjon med el-nettet. Studien viser at i godt isolerte hus er mulighetene for utnyttelse av både det interne varmetilskuddet og av varmetapene fra systemet i stor grad begrenset på grunn av de reduserte periodene med oppvarming og det reduserte behovet for romoppvarming.

Arbeidet er utført ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU som en del av FME ZEB. Hovedveileder har vært professor Vojislav Novakovic, Institutt for energi- og prosessteknikk, og medveileder professor Anne Grete Hestnes, Institutt for byggekunst, historie og teknologi. Komiteen som har vurdert avhandlingen har bestått av: professor Stefano Paolo Corgnati, Politecnico di Torino, Italia, professor Bjørn Reidar Sørensen, Høgskolen i Narvik og professor Hans Martin Mathisen, NTNU. Komiteen var meget godt fornøyd med arbeidet. Under disputasen stilte de en rekke mer eller mindre intrikate spørsmål som kandidaten responderte på en overbevisende måte.

 

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway