ZEB-konferansen ble avholdt for tredje gang 4. september 2014. Også denne gang var det godt oppmøte, med nærmere 170 deltagere fra hele den norske byggenæringen. 

 

DSC00435change

Godt oppmøte ved ZEB-konferansen (Foto: Katrine Peck Sze Lim)

 

I forkant av ZEB-konferansen ble det i år arrangert et Brød & Miljø frokostmøte i samarbeid med NAL. Solenergi var hovedtema, og erfaringer fra Økern sykehjem ga en fin forsmak på hva som kom på konferansen.

Energiløsninger
Hovedtema på årets konferanse var "Nullutslippsbygg – et steg mot nullutslippssamfunnet", og representanter fra næring, myndigheter og forskning brakte ny og oppdatert kunnskap til mange. En av de spennende innlederne var professor Norbert Fisch fra Technische Universität Braunschweig i Tyskland, som fortalte om bygninger som fungerer som kraftverk og «bensinstasjoner», og viste flere ulike prosjekteksempler med høye miljøambisjoner. ZEB- og NTNU-stipendiat Magnar Berge holdt et interessant foredrag om husholdningenes anselige påvirkning på energibruken. 

Pilotbygg-erfaringer
Administrerende direktør i Entra, Klaus-Anders Nysteen, svarte på om Powerhouse er lønnsomt for Entra, og svaret var et klart ja. Nysteen pekte videre på at vi må ta miljøutfordringen på alvor, og at bygg kan være en stor del av løsningen.

Neste innleder var Peter Bernhard fra Asplan Viak, som fortalte at de så langt har gode erfaringer med å jobbe i Powerhouse Kjørbo (et pilotbygg i ZEB). ZEB- og NTNU-forskerne Thomas Berker og Jøran Solli skulle svare på hva et ZEB bygg koster, og tilhørerne fikk et noe filosofisk svar på dette. Det første ZEB pilotbygget er nå ferdig, og det vil ta noe mer tid før vi får et godt tallmateriale.

ZEB pilotbygget Håkonsvern ble presentert av sjefforsker Mads Mysen i SINTEF Byggforsk, med fokus på de smarte ventilasjonsløsningene. Harald Amundsen fra Brødrene Dahl fortalte at tverrfaglig samarbeid og workshops med alle fag er viktig for å realisere nullutslippsbygg. Videre ble det pekt på at bunden energi og riktig valg av materialer er viktig. Harald Amundsen henter sine erfaringer fra det andre pilotbygget i ZEB, Multikomfort Larvik, som åpnes 17. september i år.

Utvikleren ByBo ved Thorbjørn Haug, arkitekten Snøhetta ved Tine Hegli, og Astrid Håvik fra kraftleverandøren Bergen Kommunale Kraft-selskap presenterte status for nullutslippsområdet Ådland, som er et nullutslippsboligområde med omtrent 700 enheter. Utbyggeren påpekte at statlige støtteordninger (som for el bilen) savnes for de som utvikler nullutslippsbygg.

Tre, betong og nye produkter
På konferansen ble også materialene tre og betong vurdert for bruk i nullutslippsbygg. Ifølge NTNU- og ZEB-stipendiat Torhildur Kristjansdottir vil treverk være et viktig materiale i norske nullutslippsbygg, mens Kristin Holthe fra Multiconsult påpekte at det også er håp for betong siden bransjen jobber kontinuerlig med å utvikle mer miljøvennlig betong.

Pär Johansson ved Chalmers tekniske høgskole presenterte resultater fra sin PhD-avhandling, der har han blant annet funnet ut at verneverdige bygg kan energieffektiviseres ved å bruke vakuumisolasjon. Nordan ved John Olav Rasmussen og Aventa Solar ved John Rekstad en solfanger integrert i et NorDan vindu. Dette nye produktet har de fått ideen til gjennom sin deltagelse i ZEB senteret sine ulike aktiviteter.

Mot nullutslippssamfunnet
Avslutningsvis drøftet Inger Grethe England fra Direktoratet for byggkvalitet hvordan framtidens byggeregler kan bli. Og trolig vil livssyklusvurderinger, som man i dag gjør for ZEB pilotbygg, kunne bli en del av regelverket framover. ZEB-leder og professor ved NTNU, Arild Gustavsen, oppsummerte det hele.

Guro Hauge fra Lavenergiprogrammet og representant i ZEBs referansegruppe, var en profesjonell og morsom programleder.

 

    DSC00547change

ZEB-leder Arild Gustavsen gav til slutt en oppsummering (Foto: Katrine Peck Sze Lim).

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway