liana

 

Disputas 19. desember 2014: Liana Müller - Det humanistiske fakultet

Master Liana Müller har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, innlevert avhandling med tittel:

From Law to Turnkey: Negotiating Sustainability in Buildings

 

  

Bedømmelseskomité

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

  • Dr. Michael Ornetzeder, Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Science
  • Førsteamanuensis Morten Elle, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
  • Professor Helen J. Gansmo, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Professor Helen J. Gansmo har administrert komiteens arbeid.

Som førsteopponent er oppnevnt dr. Michael Ornetzederog som andreopponent er oppnevnt førsteamanuensis Morten Elle.

 

Prøveforelesning

Prøveforelesningen finner sted fredag 19. desember 2014, kl. 10.15 i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, over oppgitt emne:

What do STS approaches offer for the understanding of building code development?

 

Disputas

Disputasen finner sted fredag 19. desember 2014, kl. 12.30 i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll.

Arbeidet er utført ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen kan fås ved å kontakte Servicesenteret ved Det humanistiske fakultet, telefon 73596595.

 

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Thomas Berker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Medveileder har vært seniorforsker Matthias Haase, SINTEF Byggforsk.

 

Sammendrag av avhandlingen

Denne doktorgradsavhandlingen gir en analyse av sentrale prosesser knyttet til  etablering, forhandling og kommunikasjon av fremtidens bærekraftige bygninger i Norge.

For både forskere og praktikere er plan- og bygningsloven et sentralt virkemiddel for å fremskynde prosessen med å implementere denne typen bygg, og for å sette rammene for en bærekraftig utvikling. Basert på intervjuer med eksperter konkluderer jeg med at disse lovene aldri er direkte oversettelser av forskningsresultater, EU-direktiver og internasjonale avtaler. Derfor må de omsettes, tilpasses og formidles, dvs. domestiseres, til norske klimatiske og kulturelle forhold.

I Norge vurderer særlig bygningsforskere passivhus (PH), altså svært energieffektive bygg, som et nødvendig skritt mot en bærekraftig bygningsutvikling. Gjennom en  gransking av PH-utviklingen i Tyskland og Østerrike kan vi forstå og beskrive faktorene som har gjort en frivillig standard til en suksess i disse landene.

I Norge var imidlertid den opprinnelige politiske støtten til den norske PH-standarden som teknisk krav svært kontroversiell blant ingeniører, arkitekter, leger, fysikere, policyutformere og praktikere. I min analyse av denne kontroversen konkluderer jeg med at uenighetene adresserer det teknologiske konseptet, men også dens implikasjoner for samfunn, helse, kultur, forskning og utdanning.

Kunnskapen som genereres i forskningsmiljøer og gjennom politiske beslutninger bringes videre til et bredere publikum av media. Analysen av avisartikler om lavenergikonsepter avslører at Norske medier har basert seg på ekspertkunnskap i nyhetsformidlingen: formidling av bærekraftig bygging har blitt en expertoppgave preget av lite offentlig ettersyn.

For mer informasjon, kontakt Liana Müller på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway