Resized 20150415 Evenstad illustrasjon 2Bilde: Modell av nytt undervisnings- og administrasjonsbygg, Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad Ola Roald Arkitektur AS

Nullutslippsbygg på Campus Evenstad - uten en eneste solcelle

Det nye undervisnings- og administrasjonsbygget på Campus Evenstad kan bli det mest klimavennlige bygget i Norge og internasjonalt. Målet er at bygget skal være et såkalt ZEB-COM bygg, det vil si et bygg som har null klimagassutslipp over levetiden når alle utslipp fra materialer, byggeprosess og energibruk i levetiden er inkludert.

Hvordan kan nybygget på Campus Evenstad overoppfylle en så høy miljøambisjon – og det uten å måtte bruke en eneste solcelle? Hva skjer når målet er innen rekkevidde og planene kollapser på grunn av fall i globale oljepriser? Hvordan optimalisere materialmengdene for å få ned utslippet så langt som mulig? Kom på frokostmøte og hør på hvordan innovative løsninger blir til. Statsbygg, arkitekt og rådgivere presenterer løsningene.

Statsbygg planlegger at nybygget på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark kan stå ferdig allerede neste år.Klimagassutslipp har vært en premissgiver for alle løsningsforslag.  Lokal energiproduksjon er avgjørende for å oppnå ZEB-COM. På Evenstad har målet vært å finne en energiløsning som både tilfredsstiller ZEB-COM ambisjonen for nybygget, og som samtidig fungerer godt sett i et helhetlig perspektiv hvor hele Campusområdet er inkludert. Det mest innovative alternativet for energiforsyning, kombinert el- og varmeproduksjon med gassifisering, er basert på lokale ressurser. Denne teknologien har ikke vært brukt i Norge tidligere. Prosjektet tar i bruk massivtrekonstruksjoner som utfordrer vanlig byggeskikk. Ventilasjonsløsninger utnytter naturlige drivkrefter og minimerer vifte-energien, som er en stor energityv.

Det nye bygget er et pilotprosjekt i Statsbygg og i Forskningssenteret Zero Emission Building.

Program

08.00   Frokost

08.30   Velkommen

08.35   Hvordan få til et ZEB-COM bygg? Inger Johanne Tollaas, prosjektleder i Statsbygg

08.55   Arkitektonisk og funksjonelt optimalisering i et ZEB-COM bygg. Ola Roald, Ola Roald AS Arkitektur

09.10   Når klimagassutslipp er premissgiver for løsningsforslagene. Erfaringer og tilgjengelige hjelpemidler. Eivind Selvig, Civitas AS

09.30   Energiforsyning – nøkkelen til nullutslippsbygget. Magnhild Kallhovd, Asplan Viak

09.50   Spørsmål og diskusjon

10.00   Slutt

 

Påmelding

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway