01 Wolfgang KesslingWolfgang Kessling er fysiker, klimarådgiver og foreleser i bærekraftig design. Han er partner i Transsolar og leder for kontoret i München. Hans forsknings- og utviklingsprosjekter har fokus på høy komfort i lavenergibygninger og design av utendørs komfort i urbane situasjoner. I Asia har han vært involvert i design av det første nullenergikontorbygget i Malaysia og i klima- og energikonseptene for de klimatiserte konservatoriene i Gardens by the Bay i Singapore. I 2012 ble han invitert til å gi en TED talk om utendørs komfort på fotballarenaer på den første TEDx Summit i Doha, Qatar.

 

 

Se TED talk med Wolfgang Kessling:

https://www.ted.com/talks/wolfgang_kessling_how_to_air_condition_outdoor_spaces

  

Morten Dybesland   cropMorten Dybesland er avdelingsdirektør i Statsbygg og leder seksjon Forskning og miljø (UF). Statsbygg er byggherre på vegne av staten, eiendomsforvalter og rådgiver for statlige virksomheter om lokalbruk, utvikling, lokalisering og forvaltning. Statsbygg har 877 ansatte, forvalter 2,8 millioner kvaderatmeter med estimert verdi på 37 mrd. kroner, investerte 3,7 mrd. kroner i bygg i 2014 og ferdigsstilte 24 byggeprosjekter i 2014. Seksjon UF har blant annet ansvar for Statsbyggs FoU-arbeid, miljøstrategi og overordnet miljøarbeid, og skal sikre at FoU benyttes som grunnlag for utvikling av Statsbyggs byggherrefunksjon, eiendomsforvaltningen og rådgivning.

På konferansen vil Morten Dybesland snakke om Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 og hvordan Statsbygg skal nå sin langsiktige miljøambisjon 2030 om å levere nullutslippsbygg, jobbe mot en klimanøytral eiendomsportefølje og redusere statens miljøfotavtrykk. Han vil vise hvordan Statsbygg i sitt ZEB-COM prosjekt på Evenstad demonstrerer hvordan disse ambisjonene kan nås og viktigheten av å tenke enkeltbygg som del av et større system på en eiendom, eller i et nabolag.

  

Stanislas Merlet

Stanislas Merlet jobber i Multiconsult som rådgiver i solenergi fra 2013. Han er styremedlem i Norsk Solenergiforeningen og har tidligere jobbet som prosjektleder for solkraftverk i Frankrike (hjemlandet sitt) samt som prosjektkoordinator ved vitenskapsavdelingen til Den Franske Ambassade i Norge. Stanislas har en MSc innenfor fagfeltet energisystemer og fornybar energi fra Universitetet i Korsika (Frankrike) og Universitetet Rey Juan Carlos (Spania).

På konferansen vil Stanislas snakke om fremtidens energisystemer, desentralisert elproduksjon, energistyring og lagring, og hvordan sikre stabilitet i nettet.

 

 


07 Daniel Beat MüllerDaniel B. Muller er professor i industriell økologi ved NTNU. I sin forskning undersøker han relasjoner mellom menneskelige behov, infrastrukturer, og relaterte material- og energikretsløp.

Daniel B. Müller er utdannet sivilingeniør ved ETH Zurich, hvor han fikk også doktorgraden. Han jobbet flere år ved TU Delft og Yale Universitetet før han fikk professorstilling ved NTNU i 2007. Han var hovedforfatter i Klimapanelets 5. Hovedrapport, Arbeidsgruppe 3 (klimatiltak). Han var én av grunnleggerne og første president av den International Society for Industrial Ecology’s seksjon ”Socio-Economic Metabolism”. Han er i styret av det nasjonale forskningsprogram 65 ”New Urban Quality” av den Sveitsiske Forskningsråd.

På konferansen vil Daniel B. Müller snakke om globale trender i byutvikling og konsekvenser for utslipp av klimagass, særlig relatert til materialbruk. Han viser at en effektiv klimatiltak burde inneholde ikke bare en fornying av energisystemet, men av den hele sosioøkonomiske metabolismen. 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway