Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om ny Heimdal vgs. skal produsere mer energi gjennom året enn det bruker. 

ext transp02 cutNye Heimdal vgs. og flerbrukshall skal etter planen stå ferdig i 2017. Ill.: Skanska

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og SINTEF gjennomført en konkurranse om å utvikle et konsept for en ny skole som viser vei mot lavkarbon-samfunnet.

Skal produsere energi

I sterk konkurranse mellom åtte ulike team av arkitekter, entreprenører og rådgivere, har ett team levert et prosjekt som utmerker seg på flere områder. Vinnerteamet består av Skanska og Rambøll. Arkitektteamet består av Rambøll Arkitektur og landskap i samarbeid med KHR Arkitekter. 

– Team Skanska har tilbudt et godt dokumentert energikonsept som tilfredsstiller de strenge kravene til forskningssenteret ZEB, sier sjefforsker/professor Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk/Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Dette betyr at bygget gjennom året skal produsere nok fornybar energi til å dekke energibehov til drift, og i tillegg kompensere for klimagassutslipp fra materialbruk.  

Legger vekt på inneklima og dagslys
Skolen vil få et ventilasjonsanlegg som gir minimalt behov for energibruk til vifter, samtidig som det skal gi et utmerket inneklima. Bygningskroppen vil utformes for god dagslystilgang, lavt varmetap, og god termisk komfort. I noen fasader vil man prøve ut en ny vindusteknologi, der såkalte elektrokrome belegg automatisk skifter farge i takt med behovet for lys, varme og kjøling. 

Etter hvert som energibruken til drift av bygninger går ned, vil materialbruken utgjøre en stadig viktigere andel av totalbildet.

– Heimdal videregående skole vil ikke bare ha ekstremt lavt energibehov til drift, man vil også benytte materialer og konstruksjoner som gir lavt karbonavtrykk ved fremstilling og produksjon, forteller Andresen.

Vil bidra med viktig erfaring
I tillegg vil skolen få et unikt konsept for fornybar energiforsyning. Dette er basert på en kombinasjon av solceller, biogass og varmepumpeteknologi. Slik vil Heimdal vgs. kunne benytte flere ulike innovative klima-teknologier, og samspillet vil tilføre viktig erfaring både for byggherre og for byggenæringen regionalt og nasjonalt.

Prosjektet vil etter planen stå ferdig i desember 2017.

Du kan høre mer om prosessen og målet for landets mest miljøvennlige videregående skole på ZEB konferansen i Trondheim 16. september.

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway