gronnkonkuranse

Fredag 2.oktober var NTNU, og ZEB, vertskap for et første Dialogmøte med det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget på Grønn Konkurransekraft .  Møtet skulle ta for seg mulighetene for å skape et bedre marked for en klimavennlig byggenæring. ZEB hadde utarbeidet forslag til deltakere og til spørsmål som skulle diskuteres, og våre forskere og eksterne partnere var aktivt med i diskusjonen på møtet. 

Spørsmålene som var oppe var:

  1. Hvilke er de viktigste nasjonale og internasjonale trender som kan utgjøre drivkrefter eller hindringer for et generelt markedsgjennombrudd for klimavennlige bygg/byggeri? Hvilke utfordringer og muligheter resulterer dette i for norsk byggenæring?
  2. Har norsk byggenæring forutsetninger til å bli/forbli ledende på klimavennlige bygg/byggeri og hva må til?
  3. Hva er mulighetene for å selge kompetanse, tjenester og produkter knyttet til dette, internasjonalt og hjemme?
  4. Hva bør være de overordnede prioriteringer og tiltak for å oppnå et markedsgjennombrudd for klimavennlige bygg/byggeri?

Møtet ble generelt vurdert til å være meget vellykket, med mange gode innspill til komiteen. Fire av de seks innlederne var ZEBs industripartnere, noe som satte et sterkt «ZEB»-preg på diskusjonen, og behovet for et tett samarbeid mellom byggenæringen og energisektoren kom klart frem. Dette har resultert i at Tine Hegli, vårt styremedlem fra Snøhetta, er invitert til å delta også på et kommende Dialogmøte, denne gang med energisektoren. 

Du kan se på filmer av dialogmøtet den 2. okt her

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway