konf1b220 deltakere fra både forskningsmiljø og industri deltok på årets ZEB-konferanse på Ullevål kurs og konferansesenter, Oslo den 5. september 2012.

 

Foredragene på konferansen finner du nedenfor:

Politiske mål og ambisjoner – utfordringer for forsk­ningen ved Fridtjof Unander, Norges forskningsråd

Politiske mål og ambisjoner – en utfordring til byggenæringen ved Morten Lie, Direktoratet for bygg­kvalitetkonf3

Prosjekter – Internasjonale eksempler ved Per Heiselberg, Aalborg Universitet, Center for Zero Energy Buildings

Forholdet mellom nullenergi og nullutslipp ved Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk

Livssyklusanalyser av Powerhouse #1 på Brattørakaia i Trondheim ved Torhildur Kristjansdottir, SINTEF Byggforsk

Depotbygget på Haakonsvern, Bergen ved Inger Andresen, Link Arkitekturkonf4

PowerHouse #1 på Brattørkaia i Trondheim ved Tine Hegli, Snøhetta

Boligområdet Skarpnes i Arendal ved Marit Thyholt, Skanska

Nye isolasjonsmaterialer – er nanoteknologi løsnin­gen? ved Arild Gustavsen, NTNU

Facade development in a Zero Emission Building perspective ved Werner Jager, Hydrokonf2

Hva gjør en byggevareprodusent når veggene nærmer seg middelalderens kistemurer? ved Jan Olav Hjermann, Weber (presentasjonen vil ikke bli publisert)

Verktøy for valg av energiforsyning ved Vojislav Novakovic, NTNU

Ventilasjon og energigjenvinning i kaldt klima ved Hans Martin Mathisen, NTNU

En teknisk entreprenørs utfordringer i praksis ved Jens Petter Burud, YIT

Erfaringer med markedsutvikling for høye energiam­bisjoner ved Carl Henrik Borchsenius, Entra

Kjetil Helland, Bybo

Det store bildet. Hvor er vi nå? ved Thomas Berker, NTNU

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway