Årets EERA Congress gikk av stabelen i Brüssel 18 og 19 april. EERA er en allianse av ledende forskningsinstitusjoner innenfor energiområdet (European Energy Research Alliance) i Europa. EERAs målsetning er blant annet å styrke kapasiteten innenfor energiforskning i EU.

ZEB ved NTNU og SINTEF Byggforsk deltar aktivt i EERA. Annemie Wyckmans, NTNU og Berit Time, SINTEF Byggforsk leder en arbeidsaktivitet i et av EERAs mange programmer, Smart Cities.

Hva handler Smart Cities om ?

Urbanisering skjer og folk flytter til byene. Det er også her nesten 2/3 av energibruken skjer. For å oppnå Europas målsetning om CO2 reduksjon er det behov for å se på energibruk i byene i et helhetlig perspektiv. I denne konteksten er integrasjon av fornybare energikilder inn i urbane energinettverk og energieffektivisering i byene kjerneområdene i Smart Cities. Til forskjell fra de andre programmene i EERA (f.eks Vind, Geotermisk varme, Energilagring) er Smart Cities et helt nytt forskningsområde som skal integrere flere tidligere tradisjonelle forskningsfelt til noe nytt og tverrfaglig. Definisjon av relevante og viktige forskningstemaer, utvikling av felles forståelse og felles metoder og verktøy for å få ned energibruken i byene står sentralt.

For mer informasjon kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., SINTEF Byggforsk eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., NTNU.

Se også http://www.eera-set.eu/

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway