Hele byggenæringen var representert da løsninger for framtidens bygninger ble presentert i Trondheim 4. september. Også studentene ved NTNU ønsket å få med seg siste nytt fra forskningsfronten.

Årets ZEB-konferanse stilte spørsmålet "Hvorfor nullutslippsbygg når Norge flyter over av ren energi?". Temaet ble belyst fra ulike sider på konferansen. Blant annet påpekte NTNUs nye rektor Gunnar Bovim, at forsking på nullenergibygninger passer godt med NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden". Bovim påpekte at det er nødvendig med både tverrfaglig samarbeid og spisskompetanse på ulike områder for å utvikle framtidens bygninger.

 

konferanse1

Årets konferansier var Kim Robert Lisø fra Skanska (Foto: NTNU)

 

Gjennom flere foredrag om uliketema som er en viktig del av helheten for å oppnå nullutslippsbygg, fikk deltakerne på konferansen presentert alt fra ventilasjonsprinsipper, via ZEB-konseptbygg, byggherrens betydning i renoveringsprosesser, nye prosjekteringsprosesser, fasadeløsninger og materialbruk for ZEB bygninger, til behovet for gode styringssystemer og hva som må til for at bygg og bruker skal fungere godt sammen.

 Årets foredrag finner du nedenfor:

Nils Røkke, SINTEF Energi: Norge flyter over av ren energi, er nullutslippsbygg fortsatt viktig?

Mark Zimmermann, EMPA: Technologies for Future Plus-Energy-Buildings

Karen Lindberg, NTNU/NVE: Er solstrøm fra plussenergibygg en utfordring for nettet?

Tor Helte Dokka, Skanska: Er nullutslippsbygg over byggets levetid gjennomførbart?

Bjørn Jenssen, Skanska: Powerhouse 2, Kjørbo - Ventilasjonsløsninger for oppgradering av et eksisterende kontorbygg til ZEB

Bjørn Thorud, Multiconsult: Solcelletrender.

Einar Wilhelmsen, ZERO: Må vi betale for å levere solstrøm til nettet?

Birgit Risholt, SINTEF: Fra 80-tallstandard til ZEB

Marta Eggertsen, Ratio arkitekter: Høye miljøkrav for komplekse bygg - planlegging av Folkehelseinstituttet

Steinar Grynning, SINTEF/NTNU: Nye vindusløsninger/fasadeløsninger for ZEB

Stein Gerhard Joannessen, Caverion Norge AS: God drift krever intelligente verktøy

Thomas Berker og Helen Jøsok Gansmo, NTNU: Drift av ZEBbygg, å lukke gapet mellom bygget og brukeren

Tine Hegli, Snøhetta: Oppsummering

 

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway