To forsøksbygg er nå under bygging på Gløshaugen i Trondheim

IMG 2592To forsøksbygg på Gløshaugen i Trondheim, ZEB Living Lab og ZEB Test Cell er under oppføring i regi av The Research Centre for Zero Emission Buildings. Byggene finansieres av Norges forskningsråd, NTNU og SINTEF Byggforsk. Flere av ZEB industripartnere bidrar med materialer og produkter til bygningene.

ZEB Living Lab, liggende ved Perleporten – østre innkjøring til NTNU, er en fleksibel enebolig som skal brukes til å forske på hvordan ulike brukere/beboere benytter ulike typer teknologier (eks. styringssystemer), og hvordan forskjelligartet bruk kan ha innvirkning på energibruken. Beboerne vil rullere over tid. Likeså kan energikilder, ventilasjons- og oppvarmingsmåter endres i byggets levetid og oppfattelse av komfort og velvære kan studeres. Bruk av nye materialer og komponenter vil demonstreres og undersøkes. Bygningen, som er et nullutslippsbygg, vil utstyres med ca. 70 kvm bygningsintegrerte solceller. Ansatte ved fire fakulteter ved NTNU har vært med i prosjekteringen av bygningen sammen med forskere fra SINTEF Byggforsk, flere forsøk er planlagt som en del av prosjekteringen.

Det andre bygget, ZEB Test Cell, plasseres ved de bygningstekniske laboratorier til NTNU og SINTEF Byggforsk. Bygget består av tekniske rom og to testceller. Disse kan brukes parallelt – dvs. ytelsen (energibruk, komfort mm) til en referanseløsning og en mer eksperimentell løsning kan studeres i detalj. Hensikten med dette bygget er å prøve ut ulike fasadeløsninger og tekniske installasjoner brukt i bygninger (for eksempel oppvarmings- og ventilasjonssystemer) og samspillet mellom disse. Vi kan for eksempel undersøke hvordan energibruk og komfortparametere (inkl. innetemperatur) varierer med ulike aktive og passive fasadeløsninger. På taket vil solpaneler undersøkes, eksempelvis systemer med solceller, solvarme og kombinerte systemer. En sentral del av forsøkene er å undersøke nye produkter i et reelt uteklima. ZEB Test Cell skal være et verktøy for industripartnere og forskere til innovasjons- og forskningsformål.

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway