Master of Architecture Krishna Bharathi har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, innlevert avhandling med tittel:

"Sustainability in practice: Social science perspectives on architectural design, research and the implementation of building solutions"

 

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Steven Moore, The University of Texas at Austin School of Architecture
  • Professor Simon Guy, School of Environment, Education and Development, The University of Manchester
  • Professor Marianne Ryghaug, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Professor Marianne Ryghaug har administrert komiteens arbeid.

Som førsteopponent er oppnevnt professor Steven Moore og som andreopponent er oppnevnt professor Simon Guy.

 

Prøveforelesningenvil bli holdt i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, tirsdag 11. mars 2014 kl. 10.15 over oppgitt emne:

"The ethics of practicing sustainable design in a globalising world"

 

Disputasen vil bli holdt i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, tirsdag 11. mars 2014 kl. 12.30.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

 

Arbeidet er utført ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU og Zero Emission Buildings, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

 

Hovedveileder har vært professor Thomas Berker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Medveileder har vært professor Sami Rintala, Institutt for byggekunst, form og farge, NTNU.

Avhandlingen kan fås ved å kontakte Servicesenteret ved Det humanistiske fakultet, telefon 73596595.

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway