Er energioppgradering i en blindgate eller på eller på riktig kurs? Hva betyr klimamålene i praksis for byggebransjen og boligeierne? Hvordan kan offentlige virkemidler støtte den nødvendige markedsendringen?

Dette er noen av spørsmålene som stilles på denne konferansen. Å nå klimamålene krever en markedsendring. Hvor stor den må være er avhengig av forskjellen mellom dagens praksis og målsettingen. Hvordan oppfatter vi størrelsen, kompleksiteten og logikken i den nødvendige endringen? Dette har stor betydning for hvordan vi ser på bruk av virkemidler. Denne konferansen har som målsetting å bidra til økt kunnskap om sammenhenger mellom mål, markedsendring og bruk av virkemidler.

Arrangementet er en Energy Day som en del av European Sustainable Energy Week (EUSEW)

Møtet gjennomføres med utgangspunkt i Husbankens deltakelse i EU-prosjektet Proficient og i et samarbeid mellom Husbanken, Lancaster University Management School, NTNU/ZEB og Enova

Les mer om programmet

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway