Det siste innen forskning på framtidens bygg presenteres på årets ZEB-konferanse i Oslo 4. september: Nullutslippsbygg – et steg mot nullutslippssamfunnet

1100-01-SNO-01 e pool R03 small

Illustrasjonen viser pilotbygget Multikomfort Larvik. Her vil Optimera og Brødrene Dahl teste ut forskning innen energieffektivisering, bo-komfort og bærekraftige løsninger i praksis. Arkitekt: Snøhetta. Ill.: Snøhetta/EVE

Forskningssenteret ZEB utvikler materialer, komponenter og bygningskonsepter, samt metoder og verktøy som kan medvirke til at fremtidens byg­ninger ikke bidrar til klimagassutslipp i løpet av levetiden. Gjennom sine industripartnere, har forskningssenteret ZEB en unik mulighet til å teste ut både nye løsninger og nye produkter.

 

Veien videre for byggenæringen

Blant temaene som tas opp på årets konferanse er koblingen mellom privatbilen og boligen, bruk av nye produkter og materialer, tanker om veien videre for byggenæringen, samt erfaringer fra ZEB-pilotprosjektene Powerhouse Kjørbo, Håkonsvern, Multikomfort Larvik og boligområdet Ådland.

– ZEB-senteret ser på mange aspekter ved framtidens bygg. På konferansen vil det bli presentert resultater fra forskningen som vil være nyttige for alle som ønsker å være oppdatert på det siste innen nullutslippsbygg, sier centre manager i ZEB, Anne Gunnarshaug Lien.

 

Erfaringer fra pilotbygg

Blant pilotbyggene som presenteres er Multikomfort Larvik på Ringdalsskogen ved Larvik som Brødrene Dahl og Optimera sammen står bak. Pilotbygget skal være et opplæringssenter for Multikomfort-konseptet til de to selskapene. Multikomfort skal gjøre det enklere å bygge nytt og rehabilitere, også med energi- og miljøvennlige løsninger.

Konseptet består av et sett tekniske løsninger og beskrivelser. Når myndighetene kommer med nye krav og standarder, innarbeides de i konseptet slik at rørleggere, byggmestere, entreprenører og andre håndverkere som bruker Multikomfort, alltid vil holde seg innenfor gjeldende regelverk.

– Vår oppgave er å bringe løsninger fra forskningslaboratoriet ut til praktisk bruk, slik at ønskede miljøgevinster kan høstes. Med Multikomfort ønsker vi å gjøre det enkelt å forstå, selge, spesifisere, budsjettere og installere for små og store aktører i byggenæringen. I Multikomfort Larvik skal vi både demonstrere og gi opplæring i installasjon av teknologi på markedet i dag og teste ut morgendagens muligheter, sier leder for Multikomfort-satsingen i Optimera, Odd Treffen.

Kom på ZEB-konferansen 2014, så får du høre mer om dette og andre spennende prosjekter og temaer.

Program

Påmelding

 

Tid: 4. september kl. 10.15-16.30 (Brød & Miljø fra 08.00-10.00)
Sted: Ullevaal Business Class AS (UBC), Ullevaal Stadion, Oslo

19

M.SC. Usman Ilaz Dar, who is also ZEB's PhD candidate, has submitted the following academic thesis as a part of the doctoral work at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Energy and Process Engineering:

     «Influence of Occupants’ Behaviour in the Performance of Net-Zero Emission Buildings»

 

 

The Faculty has appointed the following Assessment Committee to assess the thesis:

  • Professor Stefano Paolo Corgnati, Politecnico di Torino, Italy
  • Professor Bjørn Reidar Sørensen, Narvik University College, Norway
  • Professor Hans Martin Mathisen, NTNU

Professor Hans Martin Mathisen, Department of Energy and Process Engineering, NTNU, has been appointed Administrator of the Committee.

The Committee recommends that the thesis is worthy of being publicly defended for the PhD degree.

The doctoral work has been carried out at the Department of Energy and Process Engineering.

The trial lecture will take place on 26.06.14 at 10:15 in Totalrommet, Gløshaugen on the following prescribed subject:
“Energy Supply and Heat Recovery in Passive Houses in Cold Climates – Opportunities and Challenges”

The public defence of the thesis takes place on 26.06.14 at 13:15 in Totalrommet, Gløshaugen.

Professor Vojislav Novakovic, Department of Energy and Process Engineering, has been the candidate’s main supervisor. Professor Anne Grete Hestnes, Department of Architectural Design, History and Technology has been the candidate’s co-supervisor.

 

Forsvarsbygg sitt nye kontorbygg på Haakonsvern på 2200 kvadratmeter får et energiforbruk tilsvarende 1,5 eneboliger. Bygget er et pilotprosjekt i ZEB.

Les mer her

During April, 21 participants from the IEA EBC Annex 57 visited ZEB. The expertise from Annex 57 works on the evaluation of embodied energy and CO2 emissions for building construction, which provides valuable research inputs for ZEB.

Read here more

 

Disputasen til Krishna Bharathi 

Edited Krishna B

Den 11. mars forsvarte ZEB stipendiaten Krishna Bharathi sin PhD avhandling med tittel “Sustainability in Practice: Social Science Perspectives on Architectural Design, Research and the Implementation of Buildings Solutions”. Hovedveileder har vært professor Thomas Berker.  Opponentene var Steven Moore (Austin School of Architecture)) og Simon Guy (Environment, Education and Development, University of Manchester). Både Krishna og førsteopponenten Steven Moore forener et praktisk engasjement som utdannet arkitekt med en samfunnsvitenskapelig vinkling. Simon Guy, andreopponenten, opprinnelig samfunnsviter, leder bl.a. arkitektutdanningen i Manchester.

Med denne bakgrunnen for både kandidaten og opponentene var det ikke overraskende at arkitektens rolle i overgangen til en mer bærekraftig samfunn sto i sentrum for de fleste spørsmålene. Hva er arkitektenes spesifikke bidrag som skiller seg tydelig fra andre fag- og praksisfelt?

I avhandlingen foreslår Krishna tre spesifikke oppgaver for praktiserende arkitekter (i teksten “Framing transitions” som avslutter avhandlingen):

  • En bygnings bærekraft avgjøres ofte like mye av bygningens kontekst som av bygningen selv. Derfor må arkitekter heve blikket fra individuelle bygninger til å se større sammenhenger ikke bare i teori men også i sitt praktiske arbeid.
  • Bærekraft handler minst like mye om sosiale, kulturelle og økonomiske forhold som om selve arkitekturen. Arkitekter må derfor tørre å ta i bruk nyere samfunnsvitenskapelige forsking f.eks. fra vitenskaps- og teknologistudier og kritiske teorier rundt urbanisme og byutforming til å reflektere sin egen praksis, og
  • de må motstå fristelsen til å redusere bygningers bærekraftighet til å bare handle om smarte tekniske løsninger.

Hun medgir at disse tre oppgavene ofte vil være vanskelig å ta opp i en praksis som er preget av lite handlingsrom for arkitekter. Derfor foreslår hun at arkitekter bærer en kritisk refleksjon av sin rolle inn i profesjonelle fora som er i stand til å forme bærekraftig arkitektur på overordnet nivå. 

 

 

 

Edited Nicola and Fredrik

     

Disputasen til Nicola Lolli

Nicola Lolli forsvarte sin doktorgrad den 16.mai 2014. Tittel på avhandlingen er «Life cycle analyses of CO2 emissions of alternative retrofitting measures». I hovedsak har han sett på utslipp av klimagasser og konsekvensene av valg av isolasjonsstandard og -type. Han har brukt det rehabiliterte Myhrerenga Borettslag i Oslo som case og vurdert tre isolasjonstyper: tradisjonell mineralull, aerogel og vakumisolasjonspaneler (VIP). Den gode isolasjonsevnen til aerogel og VIP åpner for lettere og tynnere bygningsdeler og derved for reduserte veggtykkelser.  Hvis dagens produksjonsmetoder benyttes også i framtiden, vil imidlertid «vinningen gå opp i spinningen». Dvs. at selv om forbedringen av ytterveggens isolasjonsevne fører til redusert energibehov til oppvarming, vil den oppnådde besparelsen i et levetidsperspektiv gå tapt som følge av energien brukt til produksjon av materialene. 

Nicola har også sett på konsekvensene av valg av CO2 faktor for elektrisitet. Resultatene viser at CO2 faktoren har større betydning enn valg av type materiale. Hva som vil være den beste løsningen vil være avhengig av hvor materialene produseres og hvor ren elektrisiteten som benyttes til materialproduksjon og til drift av bygget er.

Hovedveileder for arbeidet har vært professor Anne Grete Hestnes og biveileder professor Øyvind Aschehoug. Evalueringskomiteen besto av professor Ray Cole fra University of British Columbia, seniorforsker Igor Sartori fra SINTEF Byggforsk, og 1.amanuensis Aoife Houlihan Wiberg fra NTNU. Komiteen var meget godt fornøyd med arbeidet og hadde en livlig diskusjon med kandidaten på disputasen. 

 

 

 

 

 

Nye stipendiater i ZEB

Edited Ann Kristin K

 

 Ann Kristin Kvellheim

 Ann Kristin er norsk siviløkonom og har en mastergrad i utviklingspolitikk fra London School of Economics and Political Science.  Ann Kristin kommer fra Enova hvor hun har  arbeidet med forbildebygg de siste årene. Hun er tilsatt som PhD-stipendiat under prosjektet Robuste løsninger i arbeidspakke 4.

  

 

 

Edited Torhildur K 

Torhildur Kristjansdottir

Torhildur er islandsk sivilingeniør innen energi og miljø. Hun er tilsatt som PhD-stipendiat i arbeidspakke 1 og skal ha fokus på materialoptimalisering av nullutslippsbygg. Hennes foreløpige tittel på arbeidet er livsløpsanalyser på nullutslippspiloter og konsepter.

 

 

Edited Yingpeng Z 

Yingpeng Zhen

Yingpeng er kinesisk og har en mastergrad i polymer kjemi og fysikk fra Universitet i Changzhou. Hun er tilsatt som PhD-stipendiat i arbeidspakke 1 og skal utvikle elektrokromatiske materialer i byggteknologi. Yingpeng har arbeidsplassen sin på institutt for bygg, anlegg og transport.

 

 

 

25

 

Francesco Goia

Francesco har PhD i bygningsfysikk fra NTNU (ZEB) og Polytechnic University of Turin (Italia) i 2013. Han er tilsatt som post-doc i arbeidspakke 2 og skal jobbe med instrumentering og overvåking av Living Lab og Test Cell - de to nye forskningsbyggene på NTNU Gløshaugen.

Er energioppgradering i en blindgate eller på eller på riktig kurs? Hva betyr klimamålene i praksis for byggebransjen og boligeierne? Hvordan kan offentlige virkemidler støtte den nødvendige markedsendringen?

Dette er noen av spørsmålene som stilles på denne konferansen. Å nå klimamålene krever en markedsendring. Hvor stor den må være er avhengig av forskjellen mellom dagens praksis og målsettingen. Hvordan oppfatter vi størrelsen, kompleksiteten og logikken i den nødvendige endringen? Dette har stor betydning for hvordan vi ser på bruk av virkemidler. Denne konferansen har som målsetting å bidra til økt kunnskap om sammenhenger mellom mål, markedsendring og bruk av virkemidler.

Arrangementet er en Energy Day som en del av European Sustainable Energy Week (EUSEW)

Møtet gjennomføres med utgangspunkt i Husbankens deltakelse i EU-prosjektet Proficient og i et samarbeid mellom Husbanken, Lancaster University Management School, NTNU/ZEB og Enova

Les mer om programmet

Cand. philol. Nicola Lolli, has submitted the following academic thesis as part of the doctoral work at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU):

“Life Cycle Analyses of CO2 Emissions of Alternative Retrofitting Measures”

 

The Faculty of Architecture and Fine Art has appointed the following Assessment Committee to assess the thesis:

First opponent:               Professor Raymond Cole, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Second opponent:          Senior Researcher Igor Sartori, SINTEF Building and Infrastructure, Oslo, Norway

Third opponent:              Associate Professor Aoife Houlihan Wiberg, NTNU, Trondheim

Associate Professor Aoife Houlihan Wiberg, Department of Architectural Design, History and Technology, NTNU, has been appointed as administrator.

The main advisor has been Professor Anne Grete Hestnes. The co-supervisor has been Professor Øyvind Aschehoug. Both are from the Department of Architectural Design, History and Technology.

The trial lecture will be held in Rådsalen, Main Building at Gløshaugen campus on:

                May 16, 2014 at 10:15 The topic of the lecture will be:

“ Retrofitting Norwegian Apartment Buildings – Technical and Nontechnical Challenges and Possibilites”

The public defense will be held in Rådsalen, Main Building at Gløshaugen campus on:

                 May 16, 2014 at 13:15

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway