ZEB Illustrasjon-2 cropVisund is a new office building for the Norwegian Armed Forces (Forsvarets Logistikkorganisjasjon, FLO)
Location: Bergen
Heated floor area: 2 000 m2
Developer: Forsvarsbygg
Architect: LINK Arkitektur / ABO Plan og Arkitektur
ZEB-partners involved: Forsvarsbygg, Multiconcult
Level of ambition: ZEB-O÷EQ

 

Illustration: Forsvarsbygg / Link Arkitektur

 

Link til Forsvasbygg sin infoside om Depotbygget

Publications, presentations and articles about the Depotbygg:

Prosjektet i mål - blant Norges mest energieffektive bygg. Publisert på VVS forum på nett den 17. feb 2016

En perle av et miljøbygg. Publisert på Norsk VVS på nett den 17. feb 2016

I teten blant Norges grønneste bygg. Publisert på VVS aktuelt på nett den 16. feb 2016

Forsvarsbygg: - I teten blant Norges grønneste bygg. Publisert på Byggeindustrien på nett den 16. feb 2016

Forsvaret med «grønt» klimavennlig bygg. Publiser på Ingeniørnytt på nett den 6. feb 2016.

Nullenergibygg i Bergen snart ferdigullenergibygg i Bergen snart ferdig. Publisert på Byggeindustrien den 28. okt 2015

Nå skal også Forsvaret ha sol på taket. Publisert på Sysla Grønn den 3. sep 2015

Sikter mot miljøtoppen. Publisert på estatenyhetter.no den 10. juni 2014

Nå bygger også Forsvarets nullhus. Teknisk Ukeblad på nett www.tu.no, 24. juni 2013

Workshop. Nullenergibygg Haakonsvern, Bergen. Forsvarsbyggs vei mot nullenergibygg. Regjeringen på nett, 2012-11-15

Inger Andresen presented "Design of a zero energy office building at Haakonsvern, Bergen" at Passivhus Norden, October 2012 in Trondheim

Inger Andresen preseted "Depotbygget på Haakonsvern" at ZEB-konferansen, September 2012 in Oslo