I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen.

Ådland ligger ved Flesland rett sør for Bergen sentrum. ByBo AS ønsker å bygge ut fra 500 – 800 boliger på området hvor både de enkelte boligene og området som helhet skal oppfylle kriterier for nullutslippsbygg.

I ZEB er det definert ulike ambisjonsnivå for nullutslippsbygg. Den gjennomførte studien anbefaler et ambisjonsnivå ZEB-O som et gjennomsnitt for Ådland området. ZEB-O betyr at området skal være selvforsynt med energi, inklusive elektrisitet og varme, over et år. I tillegg anbefales det at enkeltbygg skal oppfylle ambisjonsnivå ZEB-OM, det vil si at energiproduksjonen på bygget ikke bare tilsvarer det årlige behovet for energi, men hvor den fornybare energiproduksjonen også veier opp fra utslipp av CO2 knyttet til produksjon av byggematerialer. Det anbefales videre at det settes klare spesifikasjoner knyttet til materialbruk for hele området for å oppnå så lavt innhold av iboende CO2 fra materialbruk som praktisk mulig.

To alternative energikonsept er utredet for Ådland; naturlig klimatisering, en bygningskropp med varmetapstall tilsvarende passivhusnivå, solfangere for varmeproduksjon og solceller for elektrisitetsproduksjon er inkludert i begge alternativene. Begge alternativene omfatter også en energisentral som skal stå for hovedandelen av varmeproduksjonen og med et tilhørende nærvarmeanlegg for området. For alternativ 1 benyttes grunnvarmepumper for varmeproduksjon. All elektrisitetsproduksjon kommer fra solceller. For alternativ 2 benyttes en biogass drevet maskin som kombinerer produksjon av elektrisitet og varme (CHP).

Beregninger er utført for årlig energibehov og produksjon av varme og elektrisitet for begge alternativene. Analysen viser at det er mulig å oppnå en ZEB-O ambisjon som et gjennomsnitt for boligområdet Ådland for begge alternativene.

Published in Reports

The aim of the Norwegian research centre on Zero Emission Buildings(ZEB) is to develop competetive products and solutions of buildings with zero emission of greenhouse gases related to their production, operation and demolition.

However, to develope solutions and concepts for zero emission buildings it is first necessarry to develop a sound definition of ZEB (for single buildings, and also cluster of buildings). During the first 3 years of the centres running, significant work have been done to adress different issues related to the ZEB-definition, among them defining CO2 factors for various energy wares. Work done in the International Energy Agency (IEA), and European organisations in light of the revised Energy Perfomance Buidling Directive (EPBD) have been an important basis for the ZEB-defintion work. Experience from the design process of 7- 8 ZEB pilot building projects comprising approximately 100 000 m2 floor area has also been an important background for the agreed ZEB-definiton. The ZEB-definition consist of nine points

Published in Conference papers

Carbon Debt and Carbon Payback time have recently been introduced into the Norwegian debate on greenhouse gas emissions, challenging the established view that Biofuels are carbon neutral. This report demonstrates that these new concepts are primarily a reflection of how the temporal system boundaries for CO2 emissions from biofuels are viewed. In a short term perspective it is possible that CO2 emissions from biofuels may have a non-zero short term climate effect, even though biofuels will be carbon neutral on the order of a century. Two alternative, more useful new concepts for analysis of climate effects of biofuels are described in this report: The Global Warming Potential (GWP) index for biofuels and the Albedo effect. In particular, one should be aware that the Albedo effect may overshadow the effects of CO2 emissions from biofuels. Finally, the report describes how waste incineration based District Heating systems may have greenhouse gas emissions on the same order as natural gas.

 

Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: