test about

 
I arbeidspakke 1 tar ZEB sikte på utvikle nye materialer og materialteknologi som kan benyttes i nullutslippsbygninger – med hovedvekt på økt energieffektivitet og funksjonalitet i bygningskroppen. 

Våre forskningsområder: 

  • Varmeisolasjonsmaterialer.
  • Vakuumisolasjonspaneler (VIP).
  • Aerogel.
  • Nanoisolasjonsmaterialer (NIM).
  • Faseendringsmaterialer (PCM).
  • Bygningsintegrerte solceller (BIPV).
  • Vindusmaterialer og teknologi.
  • Utvikling av nye lette glassmaterialer.
  • Utvikling av nye lavutslipps bekledningsmaterialer som antirefleksbelegg, selvrensende belegg, transparente pigmenter og elektrokrome belegg.
  • Kartlegge de miljømessige konsekvensene av utviklede materialer og nye teknologier.

Vi har et spesielt fokus på bruk av nanoteknologi og elektrokrome materialer. Vi ønsker å utvikle termiske nanoisolasjonsmaterialer med høy ytelse og dermed få muligheten til å produsere relativt tynn isolasjon. Denne aktiviteten tar også sikte på å utvikle elektrokrome materialer til bruk i smarte vindu, som gir en dynamisk og kontrollerbar regulering av solstrålingstransmisjonen.