test about


Arbeidspakke 2 arbeider med å utvikle klimatilpassede løsninger for tak, vegger og gulv, som skal minimere varmetap og redusere behov for kjøling. Dette sikrer så lave CO2-utslipp som mulig. Sentrale forskningsområder for oss er bruk av innovative isolasjonsmaterialer, transparente fasader, ny vindusteknologi og solskjerming. Aspekter knyttet til integrering av aktive elementer i bygningsskallet, som for eksempel bygningsintegrerte solceller (BIPV), er også et avgjørende arbeidsområde for oss.