test about

 

Denne arbeidspakken fokuserer på energiforsyning, innemiljø og bygningens interaksjon med bruker. Vi ønsker å utvikle de optimale verktøyene for å finne den beste kombinasjonen av ulike energikilder med hensyn til både økonomi og utslipp. Simuleringer, eksperimenter, målinger og datainnsamling fra ZEBs pilotbygninger vil bidra til å forbedre fremtidige løsninger, designverktøy, retningslinjer for energiforsyning, ventilasjon, varme, kjølesystemer og kvaliteten på innemiljø.