test cell collage 2TestCell 9

Laboratoriet Test Cell brukes til testing av lav-energi, integrerte byggesystemer under realistiske driftsforhold. Testcellen kan deles inn i to mindre kamre, som brukes for å sammenligne ulike teknologier. Test Cell er et teknisk utviklingsanlegg der ulike elementer av bygningsmaterialer, bekledningsteknologi, energianlegg og kontrollsystemer blir utviklet og optimalisert i samsvar med hverandre.

ZEB Test Cell har tekniske rom og to testceller. Disse kan brukes parallelt – der ytelsen (energibruk, komfort osv) til både referanseløsning og en mer eksperimentell løsning kan studeres i detalj. Hensikten med dette bygget er å prøve ut ulike fasadeløsninger og tekniske installasjoner brukt i bygninger (for eksempel oppvarmings- og ventilasjonssystemer) og samspillet mellom disse. Her skal det undersøkes hvordan energibruk og komfortparametere (inkl. innetemperatur) varierer med ulike aktive og passive fasadeløsninger. På taket undersøkes ulike solpaneler, eksempelvis systemer med solceller, solvarme og kombinerte systemer. En sentral del av forsøkene er å undersøke nye produkter i et reelt uteklima. ZEB Test Cell skal være et verktøy for industripartnere og forskere til innovasjons- og forskningsformål. 

Bilde: Ole Tolstad, NTNU.