DSC01184Bilde: Katrine Peck Sze Lim

Living Lab - det levende laboratoriet - er et eksperimentanlegg som står på NTNU Gløshaugen i Trondheim. Det er bygget av Zero Emission Buildings (ZEB) ved fakultet for arkitektur og billedkunst.  

Gjennom flere testperioder har det vært bebodd av frivillige personer, som har brukt det intelligente huset som sitt eget hjem – her ble de oppfordret til å bruke det som de ellers ville gjort. Fokuset for denne forskningen har vært menneskene og deres bruk av den innovative byggteknologien utviklet gjennom ZEB. Her har beboerne fått ta styring over installasjoner og utstyr med interaktive brukergrensesnitt, og gått i samspill med energisystemet som helhet.

Living lab brukes også av forskere innenfor flere fagfelt til å studere ulike teknologier og strategier i et hverdagslig og virkelig miljø.

  • Med en brukersentrert utvikling av nye og innovative løsninger har man kunnet tenkt helhetlig med fokus på brukernes egne behov og erfaringer.
  • Ytelsestesting av både gamle, nye og eksisterende løsninger. Utforsking av byggets ytelse der konteksten er realistiske brukerscenarioer.
  • Detaljert overvåkning av bygningens og installasjonenes fysiske oppførsel samt brukernes påvirkning på dem.

ZEB forsker innenfor fagområdene arkitektur, samfunnsvitenskap, materialteknologi, bygningsteknologi, energiteknologi og inneklima. I fellesskap studerer forskerne samspillet mellom brukerne og det fysiske miljøet. Living lab er et viktig redskap for ZEB for å sørge for at de løsningene vi utvikler er grundig testet og verifisert på et tidlig stadium. Prosjektet er også med på å styrke samarbeidet mellom våre industripartnere og forskere.

 

Les mer om Living lab i disse artiklene: 

Følte seg friskere i nullutslippshus. Adressavisa 2016-10-12.

Bli med inn i eit levande laboratorium! Framtida på nett 2016-02-01.

Eit levande laboratorium. Eksperiment i nullutsleppsbygg på Gløshaugen. Presented at Pecha Kucha, 27 Jan 2016, Trondheim, Norway.

Dette huset kan redde verden. TV-adressa 2015-10-23

Bor i et levende laboratorium. Adressavisa på papirutgaven, pp. 8-9. 2015-10-09.

The ZEB Living Laboratory at the Norwegian University of Science and Techonology: a zero emission house for engineering and social science experiments. Published in Proceedings of 7PHN Sustainable Cities and Buildings. 21-21 Aug 2015, Copenhagen, Denmark.

Zero huset i Trondheim søker forsøkskaniner

The ZEB Living Lab: a multi-purpose experimental facility

Her skal folk bo som forsøkskaniner

Nå kan du få teste hvordan det er å bo i et nullhus

Hvordan er det å bo i et nullutslippshus?

zeb kjokken3Kjøkkenet (Bilde: Anne J. Bruland)

10Soverommet. (Bilde: Anne J. Bruland)