I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen.

Ådland ligger ved Flesland rett sør for Bergen sentrum. ByBo AS ønsker å bygge ut fra 500 – 800 boliger på området hvor både de enkelte boligene og området som helhet skal oppfylle kriterier for nullutslippsbygg.

I ZEB er det definert ulike ambisjonsnivå for nullutslippsbygg. Den gjennomførte studien anbefaler et ambisjonsnivå ZEB-O som et gjennomsnitt for Ådland området. ZEB-O betyr at området skal være selvforsynt med energi, inklusive elektrisitet og varme, over et år. I tillegg anbefales det at enkeltbygg skal oppfylle ambisjonsnivå ZEB-OM, det vil si at energiproduksjonen på bygget ikke bare tilsvarer det årlige behovet for energi, men hvor den fornybare energiproduksjonen også veier opp fra utslipp av CO2 knyttet til produksjon av byggematerialer. Det anbefales videre at det settes klare spesifikasjoner knyttet til materialbruk for hele området for å oppnå så lavt innhold av iboende CO2 fra materialbruk som praktisk mulig.

To alternative energikonsept er utredet for Ådland; naturlig klimatisering, en bygningskropp med varmetapstall tilsvarende passivhusnivå, solfangere for varmeproduksjon og solceller for elektrisitetsproduksjon er inkludert i begge alternativene. Begge alternativene omfatter også en energisentral som skal stå for hovedandelen av varmeproduksjonen og med et tilhørende nærvarmeanlegg for området. For alternativ 1 benyttes grunnvarmepumper for varmeproduksjon. All elektrisitetsproduksjon kommer fra solceller. For alternativ 2 benyttes en biogass drevet maskin som kombinerer produksjon av elektrisitet og varme (CHP).

Beregninger er utført for årlig energibehov og produksjon av varme og elektrisitet for begge alternativene. Analysen viser at det er mulig å oppnå en ZEB-O ambisjon som et gjennomsnitt for boligområdet Ådland for begge alternativene.

Published in Reports

Thesis for the degree of Philosophiae Doctor

Published in Reports

Large scale energy efficient renovation of buildings is one of the most important tools to realize the society's need of a more sustainable building stock. Most Norwegians own their own homes. Therefore private homeowners are a focus group for the government urging to accelerate the dwelling energy efficiency rates. Success factors were identified in the in-depth study of the decision process of eleven homeowners. Large differences in energy use due to the building's condition and the occupants' behavior was encountered in the sample. Only homeowners who were conscious consumers and did not trust expert advice or that had special knowledge due to their professions succeeded in realizing energy efficiency by renovation. Lack of knowledge, bad advice from craftsmen or priority to work that they can do themselves stopped other homeowners from implementing energy efficiency. Increased knowledge on all the gains from energy efficiency, the availability of attractive products and services as well as easy access to reliable advice on the better renovation solutions have a large potential to get more homeowners to make energy efficient choices in the process of renovation. Coordination of more of policy strategies including specific information and incentives are needed to facilitate this.

Published in Journal papers

The Research Centre on Zero Emission Buildings - Annual Report 2012

Published in Reports

A case study of a Norwegian detached house is used to evaluate the sustainability of two nearly zero energy renovation strategies. Energy demand, life cycle cost and home qualities are assessed as sustainability indicators. The Façade renovation strategy is an energy upgrade of the façade supplemented with high renewable energy production on site. The Ambitious renovation strategy is a total building envelope upgrade using passive house components and a lower on site renewable energy production. Both renovation strategies result in a 50–85% reduction of the heating requirement depending on the renewable energy production. The sustainability assessment was done as an iterative process including qualitative and quantitative parameters. The Ambitious renovation strategy is more costly than the Façade alternative over a 30 year period. However, homeowners do not base their decisions to renovate strictly on cost evaluations and homeowner categories influence the assessment. The Façade strategy is suitable for homeowners that do the retrofit themselves and homeowners prioritizing to keep the existing architectural qualities of their house. The Ambitious strategy is more suitable for the homeowners seeking to change the aesthetics of their home as well as for the homeowners emphasizing the overall technical performance after renovation.

Published in Journal papers

Men kondens på utsiden av glasset er godt tegn for strømregningen.

Published in Media contributions

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: