Utviklingen av pilotbygget Multikomfort Larvik har skjedd gjennom tett samarbeid mellom aktørene og banebrytende forskning. 17. september åpner huset som eies av Brødrene Dahl og Optimera. 

 

 

 

Bilder arkitekt edwards resizedBildet viser Snøhetta-arkitekt Kristian Edwards foran huset, som skal brukes i undervisning om hvordan man kan bygge plusshus. Foto: Viis/Christian Sømme

Målet for forskningssenteret ZEB er å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for nullutslippsbygninger. En viktig del av forskningen skjer gjennom pilotprosjektene, hvor forskere og industripartnere samarbeider gjennom hele prosessen – i tidligfase planlegging, prosjektering og bygging, samt i driftsfasen.

Forskning gjennom pilotprosjekter

I disse dager sluttføres pilotbygget Multikomfort Larvik. Forskere fra ZEB har vært sentrale fra starten for å få alle involverte parter til å tenke annerledes. Forskerne har deltatt i tidlig designfase med mål om å oppnå ekstremt lavt energibehov og produksjon av nok fornybar energi på eller ved bygningen. 

– For å oppnå et nullutslippsbygg må alle beslutninger optimaliseres, både bygningskroppen, elektrisk utstyr, ventilasjonen og energisystemet med produksjon av fornybar energi fra for eksempel solceller, solfanger og varmepumpe, forklarer daglig leder i ZEB, Anne G. Lien.  

Et nullutslippsbygg skal produsere energi som dekker drift av bygget og innebygget energi i materialene. Energi til drift består av energi til oppvarming, belysning, ventilasjon, husholdningsapparater og annet utstyr. Med innebygget energi i materialer menes energi til produksjon av materialene og transport til byggeplassen. 

Beregner innebygget energi

Beregninger av innebygget energi og utslipp fra materialene er et omfattende arbeid som er utført av forskerne. Både utvikling av metodikken for beregningene og selve beregningene er en viktig del av forskningen. Bevisste materialvalg har gitt redusert innebygget energi, noe som har vært helt avgjørende for å nå ambisjonen om å produsere nok energi til å kompensere for utslippene fra materialene.

– Beregningene av utslipp fra materialene har i stor grad vært styrede for materialvalget. Det er for eksempel brukt minst mulig betong i konstruksjonen, resirkulert tegl og solceller av resirkulert silisium, forteller Lien.

Helhetlige løsninger

Snøhetta, som har tegnet bygget, er en del av ZEB-konsortiet og deltar i flere ZEB-pilotprosjekter. Samarbeidet mellom forskere og utøvende arkitekter gir helhetlige løsninger med gode resultater både for den arkitektoniske utformingen, kvaliteten på bygningskroppen og implementeringen av energiløsninger. Blant annet gir den spesielle formen på huset tilstrekkelig areal for solceller og solfangere, og kompaktheten gir lavt varmetap.

En spesiell løsning med reflekterende vindsperre og dampsperre i kryperommet testes ut i samarbeid med forskerne. For å redusere bruken av betong er dekket bygget opp av trebjelker med kryperom under. Vindsperren under bjelkene og dampsperren oppå grunnen er reflekterende og hindrer varmestråling mellom grunnen og gulvet. Luften i kryperommet er stillestående og gir også en isolerende effekt.

– Disse løsningene gir slankere konstruksjoner og redusert materialbruk. Temperaturer og fuktighet i kryperommet skal måles i noen år for å teste om teorien stemmer med virkeligheten, forteller Lien.

17. september i år blir huset offisielt åpnet, og dagen etter inviteres bransjen til et første møte med framtidens løsninger basert på allerede tilgjengelige produkter.

 

Les/se også flere nyheter om Multikomfort Larvik

Åpner Nord-Europas råeste plusshus

Klart for åpning av et rått plusshus

ZEB sentralt på Ringdalskogen

Dette vil være vanlig i fremtiden

Dette huset kan mye mer enn huset ditt

Presentasjonen fra Harald Admunsen om Multikomfort Larvik på ZEB-konferansen 2014

Et plusshus å lære i 

Pilot episode : Is Snøhetta's energy-positive house the answer to our sustainable prayers?

 

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 oktober 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 oktober 2013 00:00 - 17 oktober 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 oktober 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 november 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 november 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 november 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 desember 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 desember 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 desember 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 januar 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 januar 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 januar 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 januar 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 januar 2014 00:00 - 29 januar 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 februar 2014 00:00 - 05 februar 2014 06:00

Trondheim, Norway