Kondensfare uluftede loft. Feltundersøkelse
Authors: Publication Year: 2012

Tradisjonelt har norske småhus hatt et kaldt loft med lufteåpninger i takutstikket. Luftingen av loftet skulle både sørge for en kald takflate og hindre fuktskader på undertak og taksperrer.


De siste årene har det blitt vanligere at småhus bygges med et uluftet, kaldt loftsrom. I stedet brukes et dampåpent undertak og lufting under taktekkingen. En del slike loftsrom har fått kondens og vekst av muggsopp på undertaket. Denne rapporten viser årsaker og viktige tiltak for å unngå problemet.

Additional Info

  • WP: Advanced materials technologies, Climate-adapted low-energy envelope technologies, Energy supply systems and services, Energy efficient use and operation, Concepts and strategies for zero emission buildings
  • Publication Year: 2012
  • Publisher: SINTEF Academic Press
  • Report number: 108-2012
  • Type: Report

Search our website

Filter Publications: