Isolering og fuktsikring av yttervegger mot terreng. Målinger i forsøksvegg
Authors: Publication Year: 2012

Mange fuktproblemer viser at det er viktig å velge veggkonstruksjoner mot terreng med god sikkerhet mot skader. God sikkerhet mot kondensskader får man ved å plassere all isolasjon på utsiden eller inne i veggen. Men i svært mange nye byggeprosjekter i dag blir det benyttet en plass-støpt betongvegg som isoleres utvendig og innvendig. Den innvendige isolasjonen er ofte en bindingsverkvegg. Denne rapporten presenterer resultater fra målinger i et lite forsøkshus med en denne typen yttervegg mot terreng. Huset er bygd ved lokalene til SINTEF Byggforsk i Oslo

Additional Info

  • WP: Advanced materials technologies, Climate-adapted low-energy envelope technologies, Energy supply systems and services, Energy efficient use and operation, Concepts and strategies for zero emission buildings
  • Publication Year: 2012
  • ISSN / ISBN: ISBN 978-82-536-1318-5
  • Publisher: SINTEF Academic Press
  • Type: Report

Search our website

Filter Publications: