test about

 

ZEB er ikke bare ren teknologi. I denne arbeidspakken analyserer vi hvordan nullutslippsbygg presterer i det virkelige liv – under forhold som også er preget av et høyt antall ikke-teknologiske påvirkninger. Brukere har forskjellige handlingsmønstre, bygningsoperatører må forholde seg til stramme tidsbudsjett og økonomiske hensyn. Alle utenforliggende årsaker må legges til grunn når regnskapet skal gjøres opp, og man skal velge hvilke løsninger man ønsker å gå for – også etter at bygget står ferdig. Forskningen vår tar sikte på å beskrive samfunnsmessige, kulturelle og politiske mønstre som kan brukes i arbeidet med å utvikle nullutslippsbygninger. For de må fungere som forventet når de brukes, betjenes og implementeres av virkelige mennesker.