Sør-Trøndelag fylkeskommune er den første fylkeskommunen som blir partner i forskningssenteret ZEB. Sammen går de foran og viser hvordan framtidens nullutslippsskoler kan utformes.

Ny Heimdal vgs

Illustrasjonen viser Heimdal videregående skole, som vil bli et pilotbygg i ZEB. Ill.: PKA Arkitekter, Asplan Viak og Lusparken Arkitekter

 

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i vår bygging av nytt skolebygg med flerbrukshall for Heimdal videregående skole på Saupstad i Trondheim. Bygget planlegges med en kapasitet på 1020 elever, og skal ferdigstilles til skolestart 2017. Skolen vil bli et pilotbygg for forskningssenteret ZEB.

 

Et bevisst valg

Rune Venås

– For oss er partnerskapet i ZEB og nye Heimdal videregående skole som nullutslippsbygg et bevisst valg for å nå fylkestingets vedtak om reduksjon av klimagassutslipp med 50 prosent i egen virksomhet, sier bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Venås trekker også fram kunnskap som et viktig motiv bak avgjørelsen.

– Det er nødvendig med kompetanseheving både i egen organisasjon og hos aktørene i den regionale byggebransjen, hvis vi skal lykkes med våre klimapolitiske målsetninger, sier han. 

 

 Et spennende prosjekt

Bygget skal som minimum regnes som "nullutslippsbygg" med hensyn til utslipp av klimagasser fra energibruk i driftsfasen, definert som ZEB-O nivå. I tillegg skal det tas hensyn til klimagassutslipp fra materialbruk.

ZEB-O nivå (Zero Emission Building - Operation) er definert som følger: Beregnet klimagassutslipp fra energibruk relatert til drift av bygningene skal over året kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi.

Inger Andresen

– Dette er et meget spennende prosjekt med ambisjoner om å bli det mest klimavennlige skolebygget i landet. Jeg synes det er spesielt fint at det er en videregående skole; på denne måten kan fremtidens teknologier demonstreres og testes ut av morgendagens voksne. Forhåpentligvis vil det også inspirere elevene til å satse på energi- og miljøfag, sier pilotbyggkoordinator i ZEB, Inger Andresen. 

 


Videre forskning og utvikling
Andresen tror også at prosjektet vil kunne gi grunnlag for videre forskning og utvikling innenfor et bredt spektrum av viktige utfordringer.

– Dette kan være alt fra materialteknologi, informasjonsteknologi og design til ressurseffektivitet og energisystemer, etc. Plasseringen i Trondheim med den nære tilknytningen til NTNU og SINTEF legger godt til rette for bruk av prosjektet i forskning og undervisning, sier Andresen.      

 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway