Samspillskontrakten om ZEB Flexible Lab, det nye laboratoriet som NTNU og SINTEF skal bygge i Trondheim, er nå lyst ut. Bygningen skal bli et levende laboratorium, et kontor- og undervisningsbygg hvor forskere og industri skal prøve ut og utvikle nye løsninger.

green 05

Mulighetsstudien utvikles - NTNU og SINTEF søker partnere til ZEB Flexible Lab. Ill.: Snøhetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

– Laboratoriet skal bli et verktøy for å skape verdens mest klimavennlige bygninger. Vi gleder oss til å komme i gang med samspillet og videre utvikling av prosjektet, sier Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Utvidet laboriatorieinfrastruktur

Gjennom forskingssentret Zero Emission Buildings (ZEB) har NTNU og SINTEF de senere årene utvidet sin laboratorieinfrastruktur for forsking på nullutslippsbygninger og klimapåkjenning betydelig. Til nå har ZEB Living Laboratory og ZEB Test Cell Laboratory blitt oppført; to fullskala bygninger hvor ny teknologi prøves ut. I tillegg er sentralt laboratorieutstyr for klimapåkjenning og måling på bygningskomponentnivå oppgradert.

Satsingen kompletteres nå med et kontor- og undervisningsbygg. Bygningen vil være et sentralt forskningsobjekt og -verktøy for både det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN), og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

I bygget vil forskerne blant annet studere samspillet mellom bruker og teknologi. ZEB Flexible Lab skal bestå av kontorplasser, undervisningsrom og fleksible, tekniske rom – det skal være et levende laboratorium.

– ZEB Flexible Lab vil bli bygd med morgendagens teknologi. Utforming og løsninger for hvordan vi best kan oppfylle de høye ambisjonene til bygningen er ikke bestemt. Her har vi behov for å sy sammen nye løsninger og drive utvikling og innovasjon som en del av prosjekteringen, sier Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF.

Samspill som gjennomføringsmodell

ZEB ønsker å utvikle det nye laboratoriet sammen med en dyktig gruppering av arkitekter, prosjekterende og entreprenører, og har derfor valgt samspill som gjennomføringsmodell. NTNU og SINTEFs beste fagfolk vil inngå med spisskompetanse i samspillet.

– Gjennomføringsmodellen er detaljert beskrevet i anbudsutlysningen, og vi vil også arrangere et informasjonsmøte den 20. januar knyttet til utlysningen, sier Morten Christensen fra Metiér, som er samspillkoordinator for ZEB Flexible Lab-prosjektet.

Se utlysningen her.

 

Kontakt
Leder ZEB, professor
Arild Gustavsen (ZEB/NTNU)
Tore Kvande, professor, NTNU
Berit Time, sjefforsker SINTEF Byggforsk
Terje Jacobsen, forskningsdirektør SINTEF Byggforsk

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway