Etter åtte års intens forskning sammenfattes nå forskningssenteret ZEBs resultater i en omfattende bok. Her kan ingeniører, byggmestere, arkitektstudenter og alle andre som er interessert få vite hvordan vi kan realisere fremtidens nullutslippsbygg. 

3d softbook   Zero Emission BuildingsBoken "Zero Emission Buildings" lanseres på ZEB-konferansen 19. januar. Illustrasjon: ZEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – Denne boken viser hva som er mulig å oppnå når forskere og praktikere samarbeider om å øke ytelsesnivået til fremtidens bygg. Selv om dette er morgendagens teknologi, er det høyst nødvendig at vi starter arbeidet i dag, sier professor ved NTNU Anne Grete Hestnes, som er redaktør for boken der flere av de fremste forskerne på fagfeltet ved NTNU og SINTEF Byggforsk har bidratt.

ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) har siden 2009 vært støttet av Forskningsrådet og flere sentrale aktører i byggenæringen. I 2017 avsluttes prosjektet, og funnene kommer i stor grad til å danne fundamentet for ZEN – et nytt forskningssenter der man skal utvikle løsninger for å prosjektere hele områder bestående av nullutslippsteknologi.

– Utslipp av CO2 og andre klimagasser må reduseres for å begrense den globale oppvarmingen. Målet for ZEB har vært å utvikle kunnskap, konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, sier Hestnes.

 

Lansering på ZEB-konferansen
Under ZEBs avsluttende konferanse den 19. januar på Scandic Nidelven i Trondheim, kommer Hestnes til å presentere bokens innhold og snakke om hva den kan brukes til. Her kommer også fagfeltets fremste forskningsmiljø til å være representert. Boken er gratis for deltakere på konferansen. Les mer og meld deg på her.

ZEB har definert et nullutslippsbygg som "en bygning som genererer nok fornybar energi til å kompensere for byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden". Dette gjelder produksjon, materialbruk, oppføring, drift og destruksjon. Samtidig har man vurdert brukernes komfort og byggenes fleksibilitet.

Samspillet mellom teknologi og menneskenes bruk av denne står sentralt i forskningen. Derfor er boken blitt et unikt verk som overlapper flere fagfelt og forskningsmiljøer.

 

Beskriver kunnskapsområder
Boken beskriver noen av de viktigste kunnskapsområdene som trengs for å designe, bygge og drifte nullutslippsbygg.

– Resultatene som presenteres er basert på forskning og erfaringer fra utviklingen av ni virkelige pilotprosjekter landet over. Stoffet egner seg for alt fra studenter til ingeniører og andre utøvere som er på jakt etter måter å bidra til en bærekraftig fremtid på, sier professor ved NTNU og ZEB-senterleder Arild Gustavsen.

Gjennom 11 kapitler får leserne en grundig gjennomgang av blant annet alle ZEBs pilotprosjekter, moderne og fremtidsrettet arkitektur, prosjekteringsprosessen, optimalisering av materialbruk og nye materialer, samt nye metoder for ventilasjon og reduksjon av energiforbruk. Flere av temaene belyses også på ZEB-konferansen 19. januar.

 

Boken vil bli tilgjengelig gjennom Fagbokforlaget etter lansering, og skal kunne bestilles i alle bokhandler. 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway