Folk flest bor i byer. I dag bor over halvparten av jordas befolkning i byer, og innen 2050 forventes andelen å øke til to tredjedeler.

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: