Rapporten inneholder et forslag til system for klassifisering av byggetekniske løsningers robusthet. Hensikten med et slikt klassifiseringssystem skal gjøre det lettere for aktører i byggenæringen å velge løsninger og materialer tilpasset ønsket kvalitetsnivå, stedlig klima og den utførendes kompetanse. Byggenæringen må i større grad enn tidligere forholde seg til mange produkter med til dels overlappende bruksområde. Det kan være svært vanskelig å få oversikt over forskjeller i teknisk kvalitet og hvilke produkter som er mest hensiktsmessig i det enkelte byggeprosjekt.

Published in Reports

Search our website

Sort publications by:

Ascending order

Filter Publications: