Skole uten sidestykke

heimdal vgs collage

 

Et helt spesielt skolebygg tar form på Heimdal. 

 

Det er klare politiske føringer om at Trøndelag skal spille en ledende rolle i utviklingen av klimavennlig energi og tilrettelegging for klimavennlige virksomheter og levemåter. Det er et uttalt mål om å redusere klimagassutslippene med 30% innen 2020. Teknologihovedstaden Trondheim er et nasjonalt tyngdepunkt innen ingeniørutdanning og forskning. 

Det er derfor helt naturlig at ZEB sammen med våre partnere i Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Skanska står bak et historisk og innovativt byggeprosjekt der fokuset er på dagens unge - vår fremtid. 

Å reise et bygg som på alle måter tar den nye generasjonen inn i fremtiden, er både bærekraftig og høyst nødvendig.

Heimdal Videregående skole blir en helt ny skole med undervisningsareal for 1020 elever samt lokalisering av 120 fremmedspråklige elever. Det blir en flerbrukshall med plass til 2000 tilskuere og en tannklinikk. Bygget skal også fungere som et kulturhus. I bunnen ligger innovative løsninger og høye miljøambisjoner. Heimdal VGS blir den mest miljøvennlige skolen i Norge.

heimdal collage

Skolen vil få et ventilasjonsanlegg som gir minimalt behov for energibruk til vifter, samtidig som det skal gi et utmerket inneklima. Bygningskroppen vil utformes for god dagslystilgang, lavt varmetap, og god termisk komfort. I noen fasader vil man prøve ut en ny vindusteknologi, der såkalte elektrokrome belegg automatisk skifter farge i takt med behovet for lys, varme og kjøling. I tillegg vil skolen få et unikt konsept for fornybar energiforsyning. Dette er basert på en kombinasjon av solceller, biogass og varmepumpeteknologi.

Ved å involvere alle aktører, fra brukere til leverandører, i en tidlig fase, er gjennomføringen av dette bygget pionervirksomhet innen byggebransjen i dag.

int foyer

ZEB har hatt særlig fokus på å sette ekstreme krav til energieffektiviteten og klimabelastningen fra materialbruk. Her er en hel leverandørbransje blitt utfordret til å tenke utslipp på alle valg som blir tatt. I kjølvannet av dette arbeidet har gode allianser og et bredt kompetanseløft i bransjen oppstått. Ved å ta i bruk flere ulike innovative klima-teknologier, vil samspillet tilføre viktig erfaring både for byggherre og for byggenæringen regionalt og nasjonalt.

Heimdal Videregående skole er et viktig steg fra ord til handling, gjennom hele verdikjeden i byggebransjen. Bygget skal stå ferdig i desember 2017.

 

Om prosjektet: Heimdal Videregående skole og flerbrukshall

Sted: Trondheim, Norway
Størrelse: 25 000 kvm (for utdanning, kontorer, tannklinikk og sportshall)
Utbygger: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Arkitekt: Rambøll/KHR
ZEB-partnere involvert: Skanska og Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Ambisjonsnivå: ZEB-OM* (20% av M)

 

Tekniske ambisjoner:

  • Ventilasjon med fokus på SFP (vifteeffekt), gjenvinning og effektiv ventilering.
  • Bygningsskall med høye krav til varmeisolerende evner (lave u-verdier), lave lekkasjetall og robust utførelse.
  • Ulike energikilder og kombinasjoner av slike, med fokus på fornybar energi.
  • Innslipp og bruk av dagslys og ulike lyskilder.
  • Bygget blir en av de aller første med elektrome glass – glassvindu med integrert dynamisk solskjerming.
  • CHP-maskin (kombinert varme- og elkraft) til produksjon av termisk- og elektrisk energi fra Biogass.
  • Et samvirke av forskjellige solcelleanlegg med høy produksjon gjennom hele året.
  • Eksponert lavkarbon-betong for varmelagring. Varmeoverskudd fra bygget kan sendes til nabobygget, som er en svømmehall.
  • Heimdal videregående skole vil ikke bare ha ekstremt lavt energibehov til drift, man vil også benytte materialer og konstruksjoner som gir lavt karbonavtrykk ved fremstilling og produksjon. 

 

Facebook siden til Ny Heimdal ideregående skole

Publications, presentations and articles about Heimdal VGS:

Nye Heimdal vgs "Prosessen og målet". Presentasjon fra Torger Mjørnes på ZEB-konferansen 2015