Går i null i solrike Bergen

visund collage1

Visund er et av Norges mest energieffektive bygg. Det nye kontorbygget på 2000 kvadratmeter har 96 prosent lavere strømregning enn de gamle lokalene på Haakonsvern i Bergen.

Komfortabelt, levedyktig og lønnsomt. Det er stikkordene for Forsvarsbygg nyeste stolthet. Bygget, som har fått navnet Visund etter Olav den Helliges sagaskip «Visund, erstatter Haakonsverns depotbygg fra 1960-tallet.

Fordelt på tre etasjer i det moderne og brukervennlige bygget finner vi 100 arbeidsplasser, som ivaretar den fleksibiliteten og de spesialiserte behovene som Forsvaret har.

Det er mange gode, men relativt enkle tekniske løsninger, som til sammen gjør at bygget oppnår nullenergimålet.

Deriblant 350 kvadratmeter med solcellepanel på taket, intelligent ventilasjon, solavskjerming og tilknytning til sjøvarmeanlegget på Haakonsvern. Forskerne kan også komme med en ekstra gladmelding i kjølvannet av arbeidet - beregninger som er i gjort, viser at det er mer solenergi å hente i Bergen enn man kanskje skulle tro.

collage3 visund

 

Med det lave energibehovet på 16 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år, har bygget gått inn i teten blant Norges mest energieffektive bygg. Til sammenlikning er normkravet i dag rundt 150 kilowattimer. Det er beregnet at ved hjelp av ZEBs teknologi får kuttet 96% av strømforbruket. På en solrik dag kan anlegget produsere 60 kilowatt. Årlig er solcellenes strømproduksjon beregnet til minimum 53 000 kilowattimer. Dette er første gang det er montert solcellepaneler i fullskala på et bygg i forsvarssektoren. 

Arbeidet som er lagt ned i prosjekteringen av Visund, kan ha stor overføringsverdi til andre byggeprosjekter.

For Forsvaret var det høyst nødvendig å tenke fremover.

Forsvarets logistikkorganisasjons administrasjon (FLO) spiller en nøkkelrolle i Forsvaret, og hver dag sørger de for at Sjøforsvaret har fartøy som fungerer, og at de har det som er nødvendig av klær, utstyr og forsyninger. Men dessverre var det gamle bygget utdatert og mange kunne til slutt ikke arbeide der. Flere ble syke av de avleggse arbeidsforholdene, mens andre ikke kom seg på jobb på grunn av manglende universell utforming i bygget.

I dag kan de juble over å ha fått et funksjonelt og ekstremt effektivt bygg, som er få andre forunt. 

 

2.3 6ny

Om prosjektet: Visund - et nytt kontorbygg for Forsvarets Logistikkorganisjasjon, FLO

Lokasjon: Bergen
Størrelse: 2 000 m2
Utvikler: Forsvarsbygg
Arkitekt: LINK Arkitektur / ABO Plan og Arkitektur
ZEB-partnere involvert: Forsvarsbygg, Multiconcult
Ambisjonsnivå: ZEB-O÷EQ

 

Link til Forsvasbygg sin infoside om Depotbygget

Publications, presentations and articles about the Depotbygg:

Prosjektet i mål - blant Norges mest energieffektive bygg. Publisert på VVS forum på nett den 17. feb 2016

En perle av et miljøbygg. Publisert på Norsk VVS på nett den 17. feb 2016

I teten blant Norges grønneste bygg. Publisert på VVS aktuelt på nett den 16. feb 2016

Forsvarsbygg: - I teten blant Norges grønneste bygg. Publisert på Byggeindustrien på nett den 16. feb 2016

Forsvaret med «grønt» klimavennlig bygg. Publiser på Ingeniørnytt på nett den 6. feb 2016.

Nullenergibygg i Bergen snart ferdigullenergibygg i Bergen snart ferdig. Publisert på Byggeindustrien den 28. okt 2015

Nå skal også Forsvaret ha sol på taket. Publisert på Sysla Grønn den 3. sep 2015

Sikter mot miljøtoppen. Publisert på estatenyhetter.no den 10. juni 2014

Nå bygger også Forsvarets nullhus. Teknisk Ukeblad på nett www.tu.no, 24. juni 2013

Workshop. Nullenergibygg Haakonsvern, Bergen. Forsvarsbyggs vei mot nullenergibygg. Regjeringen på nett, 2012-11-15

Inger Andresen presented "Design of a zero energy office building at Haakonsvern, Bergen" at Passivhus Norden, October 2012 in Trondheim

Inger Andresen preseted "Depotbygget på Haakonsvern" at ZEB-konferansen, September 2012 in Oslo