Revolusjonerende energisparer 

collage kjorbo1

Ved å optimalisere og kombinere kjent teknologi på nye måter, produserer nå et ordinært kontorbygg fra 1980-tallet mer energi enn det vil bruke i løpet av resten av sin levetid.

Powerhouse Kjørbo viser at det er fullt mulig å rehabilitere et 30 år gammelt energisluk til et moderne plusshus, et hus som faktisk produserer energi. Arbeidet med å rehabilitere Powerhouse Kjørbo ble sluttført i februar 2014. Bygget er nå i bruk av Asplan Viak. Det er første gang et bygg blir rehabilitert på en slik måte, og metoden kan enkelt overføres til andre kontorbygg.

Powerhouse Kjørbo Trinn 1 består av to kontorbygg, og dekker totalt 5 200 m2. Disse byggene ble opprinnelig bygget i 1980 som en del av et større kompleks som består av fem bygninger. Ett av de øvrige byggene er planlagt som Powerhouse Kjørbo Trinn 2. Etter renoveringen er energibehovet redusert med ca 90%. Det er mulig å følge energiforbruket til powerhouse Kjørbo her.

Snøhetta er en av partnerne i Powerhouse, sammen med entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZEROEntra Eiendom, rådgivningselskapet Asplan Viak og aluminiumsprofilselskapet Sapa. Ambisjonen var å utvikle og realisere bygg som har et positivt energiforbruk regnet over levetiden.

Så vidt man kjenner til har ingen tidligere rehabilitert eksisterende kontorbygg til tilsvarende energi-standard.

Dette er unikt, og samtidig noe alle kan gjøre.

Materialvalg

Utenfra ser byggene omtrent ut slik de gjorde før rehabiliteringen, men på innsiden er Powerhouse revolusjonerende. Ettersom våre definisjoner for nullutslippsbygg også ser på energiforbruk i materialvalget, ble det avgjørende å velge materialer med lite bunden energi, og å se på gjenbruk.

Byggenes opprinnelige struktur ble bevart, og materialer som glass og betong ble gjenbrukt. For eksempel er vinduene fra den opprinnelige fasaden gjenbrukt i dører inne i kontorbygget. I fasadene er ble det det brukt brent Osp, som beholder det mørke uttrykket i fasaden, samtidig som det er et lokalprodusert og miljøvennlig materiale.

Det nye bygningsskallet er godt isolert, reduserer luftlekkasjer og har minimert kuldebroer. Det ble også valgt vinduer med gode lys og varmetekniske egenskaper for å oppnå god isolasjon, samtidig som man slipper inn mye dagslys i bygget.

Produserer strøm med solceller

Det er installert solcellemoduler på hustakene, og den årlige energiproduksjonen er ca 200 000 kWh. Energien som behøves til ventilasjon, belysning, oppvarming og kjøling er anslått til ca 100 000kWh per år, noe som resulterer i en overskuddsproduksjon av energi. Strømmen benyttes byggene og leveres også i perioder til strømnettet.

PowerhouseKjorbo MIREnergibrønner boret i grunnen på tomta forsyner byggene med frikjøling om sommeren, og fungerer som energikilde for varmepumpeanlegget om vinteren. Frikjøling vil si at det kalde vannet fra brønnene kan benyttes direkte til kjøling, uten å benytte varmepumpa, noe som er svært energieffektivt. En egen varmepumpe benyttes til oppvarming av varmt tappevann.

Ventilasjon og belysning

Ventilasjonsløsningene i bygget sikrer et godt inneklima med lavest mulig energiforbruk. Løsningene kombinerer høyeffektiv varmegjenvinning, særdeles lavt trykkfall og effektiv, behovsstyrt ventilasjon på en måte som minimerer behovet for ventilasjonskanaler, spjeld og tilhørende automatikk for styring.

Hele ventilasjonssystemet er designet slik at luften har svært lav hastighet, noe som gjør at trappen fungerer som kanskje verdens vakreste ventilasjonskanal. Ventilasjonsanlegget bruker 90 prosent mindre energi enn i et vanlig kontorbygg.

Det finnes kun behovsstyrt og dimmbar belysning i byggene, og både tekniske anlegg og lys er styrt ved hjelp av bevegelsessensorer, noe som betyr at de styres av om det er mennesker i rommene eller ikke.

Fremragende miljøbygg

Powerhouse Kjørbo har oppnådd BREEAM-NOR klassifiseringen «Outstanding» for designfasen, og «as built», altså slik det ble bygget. Dette er det høyeste av de fem nivåene i dette miljøklassifiseringssystemet.

Prosess og metodikk

Samarbeid fra dag én, og en felles ambisjon om å endre byggenæringen har vært grunnpilaren i dette samarbeidet. Helhetlig tenkning og nye samarbeidsmodeller med vekt på tverrfaglige designprosesser har gjort det lettere å tenke utenfor boksen.

Dette kombinert med riktig bruk av kompetanse har resultert i et prosjekt som er en viktig klimaløsning, i stedet for å være en del av problemet. Videre har det vært viktig for partnerne å ha et klart definert mål, et dedikert og ambisiøst lederskap, og aktører som tør å prøve nye løsninger.

Stort potensial

Rundt 80 prosent av alle byggene som brukes i dag, kan fortsatt være i bruk om 40 år. For å redusere det enorme energiforbruket i bygg er det derfor avgjørende å gjøre noe med eksisterende bygninger.

kjørbo collage2

Totalt årlig energiforbruk for kontorbygg i Norge er 5 – 6 TWh. Dersom alle kontorbygg ble rehabilitert slik at de produserer mer energi enn de bruker, ville det frigi energi tilsvarende forbruket til rundt 300 000 eneboliger.

Fakta om Powerhouse Kjørbo:

 • Kjørbo ligger ved vannet i Sandvika i Bærum kommune og Entra Eiendom eier kontorbyggene på området.
 • Hvert av de to planlagte rehabiliterte byggene er på ca. 2600 kvadratmeter, på tre og fire etasjer – samt kjeller, og ble oppført i 1980. I dag har byggene et energiforbruk på rundt 250 kWh pr kvadratmeter pr år.
 • Etter rehabilitering planlegges energibehovet dekket av egen energiproduksjon fra solcellepaneler. Panelene kan produsere elektrisitet til bruk på området eller for levering på nettet. Solcellepanelene kan levere over 200 000 kWh årlig, eller 41
  kWh/m2 årlig.
 • Energibrønner boret i fjell kan forsyne byggene med frikjøling om sommeren, og fungerer som energikilde for byggenes
  varmepumpeanlegg om vinteren. En av varmepumpene benyttes også til oppvarming av varmt tappevann.
 • Vegger, tak og vinduer er planlagt med svært god tetthet og isolasjonsevne. Utvendig solavskjerming og innvendige løsninger, som eksponering av betong i dekkene, bidrar til redusert kjølebehov sommerstid.
 • Ventilasjonsløsningene skal sikre godt inneklima med lavest mulig energiforbruk. Løsningene kombinerer høyeffektiv varmegjenvinning, særdeles lavt trykkfall og effektiv, behovsstyrt ventilasjon på en måte som minimerer behovet for ventilasjonskanaler, spjeld og tilhørende automatikk for styring.
 • Elektrisitetsbehovet til belysning er redusert gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og bruk av energieffektive belysningssystemer, styrt etter behov.
 • Kalkulert energiforbruk i bygningene, eksklusiv brukerutstyr, blir dermed rundt 100 000 kWh årlig, eller 20 kWh/m2.
 • Når energi som er brukt til produksjon av materialer, såkalt bunden energi, trekkes fra, viser beregningene at det blir et overskudd i energibalansen totalt.
 • Godt innemiljø har høy fokus i prosjektet, og alle innvendige arealer skal oppgraderes til moderne kontorlokaler.
 • I fasadene er det planlagt å bruke brent tre, som beholder det mørke uttrykket i bygningene, som er et miljøvennlig materiale og er gunstig i forhold til bunden energi.
 • Og, ja; Den ikoniske vindeltrappen er kjent fra den norske drama- og krimserien Frikjent på TV2. Også kjent som landets dyreste ventilasjonsutløp.  

Priser

 Nominasjoner

 

powerhouse - nytt-kompr

Powerhouse Kjørbo er et ombygd kontorbygg.
Lokasjon: Sandvika, Oslo, Norway
Størrelse: To blokker på til sammen 5 000m2.
Utvikler: Entra Eiendom
Arkitekt: Snøhetta
ZEB-partnere involvert: Skanska, Snøhetta og Hydro
Ambisjonsnivå: ZEB-COM÷EQ

Illustrasjon: Snøhetta/MIR

Link til Powerhouse sin hjemmeside 

Link til Entras hjemmeside om Kjørbo

 

Informasjonsfilm om Powerhouse

Følg med på bloggen om Powerhouse Kjørbo

Artikler og presentasjoner om Powerhouse Kjørbo

Bjørn Jenssen: Erfaringer fra Powerhouse-samarbeidet, status for planlegging av Brattøra og driftserfaringer fra Kjørbo. Presentert på ZEB.konferansen, 16. september 2015, Trondheim.Erfaringer fra Powerhouse-samarbeidet, status for planlegging av Brattøra og driftserfaringer fra Kjørbo. Presentert på ZEB.konferansen, 16. september 2015, Trondheim.

Daylight in Zero Energy Office Buildings. Master thesis written by Serena De Simone from Politecnico Di Torino on 14th July 2015

Bjørn Jenssen: Powerhouse 2, Kjørbo - Ventilasjonsløsninger for oppgradering av et eksisterende kontorbygg til ZEB. Presentert på ZEB-konferansen, 4. september 2013, Trondheim.

Powerhouse i media:

Bygningene som lager mer strøm enn de bruker. Aftenposten på papirutgaven, pp. 4-5. 2015-10-09.

Fra energisluk til energiprodusent. Artikkel fra Teknisk Ukeblad 0213.

Plusshus på Kjørbo i Bærum. Mot verdensrekord i Bærum. Publisert i Teknisk Ukeblad på nett. 4. februar 2012.

Bygger Norges første plusshus. Teknisk Ukeblad 35/24. okt 2013.

Kontorbygget som produserer mer energi enn det bruker. Artikkel fra Ingeniornytt papirutgaven 03(2014): 30-31

Europas første bygg med null utslipp. Artikkel fra Nettavis forskning.no