ZEB project report 21

ZEB Project report 21 presents the results from a sensitivity analysis regarding the influence of using emission data from Norwegian EPD’s instead of the generic data from Ecoinvent, using different CO2eq-factors (for electricity in the operational phase) and electricity load from household appliances on the overall ZEB residential building performance.

The materials which contribute the most to the embodied greenhouse gas emissions in the original ZEB concept residential building were selected [1]. The sensitivity analysis is performed by replacing the generic Ecoinvent data with Norwegian EPD data where available. Even though the embodied emissions from PV contribute the most emissions, they are not included in this analysis due to the lack of Norwegian EPD data for PV. Instead, the influence of different PV technologies and different module orientations on the embodied and avoided emissions is incorporated. Even if the calculation of embodied emission has uncertainties, the results indicate the annual embodied emissions reduction from 7.2 kg CO2eq/m2 to 5.8 kg CO2eq/m2 when the generic data is replaced with Norwegian EPD data.

In addition, the sensitivity study investigates the influence of CO2eq-factors for electricity in the operational phase on the emission balance. Furthermore, the analysis discusses the energy consumption of electric appliances and how it could be reduced through more efficient products, especially the hot-fed machines (i.e. washing machines, tumble dryer and dishwasher). The ZEB Centre has chosen an average CO2eq factor of 132 g CO2eq/KWh for electricity in the operational phase of the building's lifetime of sixty years. ZEB ambition level ZEB-OM can still not be reached for the residential concept building. However, to choose higher European CO2eq factors make it possible to achieve this ambition.

In further work, the calculation of embodied emissions using Norwegian EPD data for other construction materials should be incorporated. In the second stage of the work, the system boundary should be extended to include end of life emissions. There is further potential to reduce the embodied emissions by considering the biogenic carbon stored in wood products and the use of alternative building materials should also be considered. In addition, further work is thus required to define the potential energy saving that would result from a shift of standard appliances to high-performance appliances with better energy efficiency.

Download ZEB project report 21 

ZEB project report 23

 

ZEB Project report 23. 

SINTEF Byggforsk har beregnet varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi) til en trefelts skyvedøren brukt i Living Lab. Skyvedør er produsert av Nordan og har Vakuumisolasjonspaneler (VIP) i ett felt. Fordelen med å benytte VIP i vindus- og dørkonstruksjoner er blant annet å gi arkitekten større fleksibilitet i forhold til oppbrytning av fasaden. VIP i vindusfelt vil gi bedre U-verdi men er i utgangspunktet både fordyrende og mer tidkrevende å produsere med dagens produksjonsmetoder. Mulige framtidige anvendelsesområder kan være å bruke VIP i dørblad for å forbedre U-verdien.

Last-ned rapporten

  Perspektiv lekeplass

Kisstefossdammen barnehage. Illustration: Christensen og Co arkitekter

Er det mulig å bruke naturlig ventilasjon i et nullutslippsbygg? På Brød & Miljø den 7. oktober vil forskere fra NTNU og SINTEF Byggforsk fortelle om prinsippene bak naturlig ventilasjon og fuktbufring i neste generasjon klimavennlige bygg. Du vil også få et innblikk i hvordan disse utfordringene er tenkt løst i det som skal bli Norges første plusshusbarnehage – Kistefossdammen i Asker kommune.

 

Les mer og meld deg på

ZEB konferansen ble avholdt for fjerde gang 16. september 2015 med innlegg fra industripartnere og forskere, med keynote speaker Wolfgang Kessling fra Transsolar, paneldebatt som handlet om forventninger til forskriftskrav mot 2020 og med besøk på de nye laboratoriene Living Lab og Test cells lab. 

ZEB 2015Keynote speaker was Wolfgang Kessling fra Transsolar, Germany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets foredrager finner du nedenfor:

Hanne Rønneberg, SINTEF

 

 

Wolfgang Kessling, Transsolar, Germany

Presentasjon: "Performance in Architecture - Design for Comfort", examples from Masdar City, Abu Dhabi and from Zero energy Buildings in Asia

 

Morten Dybesland, Statsbygg

Presentasjon: Statsbygg tar klimaansvar og bygger ZEB pilotprosjekt på Evenstad

 

Tine Hegli, Snøhetta

Presentasjon: ZEB - arkitektur uttrykt i form og materialvalg

 

Bjørn Jennsen, Skanska Teknikk og Powerhouse

Presentasjon: Erfaringer fra Powerhouse-samarbeidet, status for planlegging av Brattøra og driftserfaringer fra Kjørbo

 

Torger Mjønes, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Presentasjon: Nye Heimdal videregående skole, prosessen og målet for landets mest miljøvennlige videregående skole

 

Stanislas Merlet, Multiconsult

Presentasjon: How to ensure stability in the grid by local solar power production? (about smart energy management and storage)

 

Daniel Müller, NTNU

Presentasjon: Urbanization - a blind sport in climate change mitigation

 

Inger Andresen, NTNU 

Paneldebatt: TEK 15-17-20 siste og neste revisjon – rigges det for framtidens energisystem?

Presentasjon: Forslag til nye energiregler i TEK - et skritt på veien til nullutslippsbygg?

 

Arild Gustavsen, NTNU

Presentasjon: ZEB Living Lab og ZEB Test Cell Lab

 

Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om ny Heimdal vgs. skal produsere mer energi gjennom året enn det bruker. 

ext transp02 cutNye Heimdal vgs. og flerbrukshall skal etter planen stå ferdig i 2017. Ill.: Skanska

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og SINTEF gjennomført en konkurranse om å utvikle et konsept for en ny skole som viser vei mot lavkarbon-samfunnet.

Skal produsere energi

I sterk konkurranse mellom åtte ulike team av arkitekter, entreprenører og rådgivere, har ett team levert et prosjekt som utmerker seg på flere områder. Vinnerteamet består av Skanska og Rambøll. Arkitektteamet består av Rambøll Arkitektur og landskap i samarbeid med KHR Arkitekter. 

– Team Skanska har tilbudt et godt dokumentert energikonsept som tilfredsstiller de strenge kravene til forskningssenteret ZEB, sier sjefforsker/professor Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk/Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

Dette betyr at bygget gjennom året skal produsere nok fornybar energi til å dekke energibehov til drift, og i tillegg kompensere for klimagassutslipp fra materialbruk.  

Legger vekt på inneklima og dagslys
Skolen vil få et ventilasjonsanlegg som gir minimalt behov for energibruk til vifter, samtidig som det skal gi et utmerket inneklima. Bygningskroppen vil utformes for god dagslystilgang, lavt varmetap, og god termisk komfort. I noen fasader vil man prøve ut en ny vindusteknologi, der såkalte elektrokrome belegg automatisk skifter farge i takt med behovet for lys, varme og kjøling. 

Etter hvert som energibruken til drift av bygninger går ned, vil materialbruken utgjøre en stadig viktigere andel av totalbildet.

– Heimdal videregående skole vil ikke bare ha ekstremt lavt energibehov til drift, man vil også benytte materialer og konstruksjoner som gir lavt karbonavtrykk ved fremstilling og produksjon, forteller Andresen.

Vil bidra med viktig erfaring
I tillegg vil skolen få et unikt konsept for fornybar energiforsyning. Dette er basert på en kombinasjon av solceller, biogass og varmepumpeteknologi. Slik vil Heimdal vgs. kunne benytte flere ulike innovative klima-teknologier, og samspillet vil tilføre viktig erfaring både for byggherre og for byggenæringen regionalt og nasjonalt.

Prosjektet vil etter planen stå ferdig i desember 2017.

Du kan høre mer om prosessen og målet for landets mest miljøvennlige videregående skole på ZEB konferansen i Trondheim 16. september.

 

Kunne du tenke deg å bo i en lab som samtidig er et nullutslippsbygg? I så fall kan du bli den neste som flytter inn her. 

Living LabLiving Lab skal brukes til å forske på hvordan ulike beboere benytter ulike typer teknologier, og hvordan forskjellig bruk kan ha innvirkning på energibruken i et nullutslippsbygg. Foto: SINTEF Byggforsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi søker mennesker som er nysgjerrige på å bo i et nullutslippshus, og vi ønsker med dette å invitere interesserte i Trondheimsområdet til å bo i huset i en periode på ca. 25 dager, sier seniorforsker Ruth Woods ved SINTEF Byggforsk. 

 

Skal undersøke samspill mellom beboer og teknologi

Living Lab er en enebolig som er bygget for å demonstrere hva som skjer når folk tar i bruk en CO2-nøytral bygning i norsk klima. Huset har et areal på ca. 100 m2, og er bygd med state-of-the-art teknologi for måling av energisparing og utnyttelse av fornybar energi.

– Vi ønsker å se på tekniske og energimessige utfordringer, og ikke minst på samspillet mellom beboerne og teknologien i lavenergibygget, sier Woods.

Formålet med Living Lab er å teste ut ny teknologi og nye materialer, og dette er første gang alle de nye teknologiene og produktene sammen møter "vanlige" brukere. ZEB-forskerne vil studere beboernes bruk av disse innovative teknologiene.

Søker yngre, barnefamilier og par over 60

Seks ulike grupper på to til fire personer søkes til å bo i huset i forskjellige tidsrom. Yngre personer mellom 18 og 30 år, barnefamilier og par over 60 år er spesielt aktuelle. I løpet av perioden vil det blant annet gjennomføres intervjuer, deltakende observasjon og måling av energibruk.

– Vi ønsker å finne ut om mennesker i ulik aldersgruppe og livssituasjon bruker huset på forskjellig måte. Derfor søker vi ulike beboergrupper til laben, sier Woods.

Det vil ikke være nødvendig med forhåndskunnskaper eller teknisk kompetanse for å bo i huset.

– Living Lab vil være klar for innflytting rundt 1. oktober, så interesserte bør melde sin interesse så snart som mulig, oppfordrer Woods.  

 

Omvisning

Under ZEB-konferansen i Trondheim 16. september vil det bli mulighet for omvisning i Living Lab.

Er du interessert, kontakt:  

-      Ruth Woods, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 99440224

-      Marius Korsnes, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tlf. 97001941 

 

FAKTA om Living Lab:

ZEB Living Lab er et forsøksbygg under oppføring i regi av ZEB. Bygget finansieres av Norges forskningsråd, NTNU og SINTEF Byggforsk. Flere av ZEBs industripartnere bidrar med materialer og produkter til bygningen. Living Lab ligger ved Perleporten (østre innkjøring til NTNU), og er en fleksibel enebolig som skal brukes til å forske på hvordan ulike beboere benytter ulike typer teknologier (f.eks. styringssystemer), og hvordan forskjellig bruk kan ha innvirkning på energibruken. Beboerne vil skiftes ut over tid. Likeså kan energikilder, ventilasjons- og oppvarmingsmåter endres i byggets levetid, slik at vi kan studere oppfattelsen av komfort og velvære. Vi vil også teste ut nye materialer og komponenter. Bygningen, som er et nullutslippsbygg, vil utstyres med ca. 70 kvm bygningsintegrerte solceller. Ansatte ved fire fakulteter ved NTNU har vært med i prosjekteringen sammen med forskere fra SINTEF Byggforsk. 

 

ZEB project report nr 22

Det blir hevdet at det kan være et stort potensial for energisparing i bygninger ved å utnytte sorpsjonsvarme i innvendig eksponerte treoverflater. Fuktbufring er en velkjent effekt og dokumentert i en rekke studier langt tilbake i tid. Energisparing ved å utnytte sorpsjonsvarme er derimot et lite dokumentert tema. I denne rapporten er nyere vitenskapelig litteratur (vitenskapelige tidsskriftsartikler) som omhandler fuktbufring og energisparing, samt noen nyere norske masteroppgaver og konferansepublikasjoner, gjennomgått og referert.

 

Last ned rapporten

Last ned andre ZEB rapporter

Norges forskningsråd støtter nytt laboratorium for nullutslippsbyggeri. 63 millioner kroner går til samarbeidsprosjektet Norwegian Zero Emission Building Laboratory. NTNU og SINTEF går i tillegg inn med til sammen 50 millioner i egenfinansiering.

 

ZEB Lab webMulig utforming av det nye ZEB-laboratoriet. Illustrasjon: Snøhetta.

 

Overgang til energieffektive bygg er blant de mest lønnsomme måtene å redusere utslipp av klimagasser. Et nullutslippshus skal i løpet av sin levetid generere mer energi enn det bruker, det skal ikke bidra til klimagassutslipp mens det er i drift eller når materialene produseres og transporteres. Forskningsrådet vil nå bevilge 63 millioner kroner slik at forskningsmiljøer og aktører i byggenæringen kan bygge et nullutslippslaboratorium på Gløshaugen i Trondheim. Bygningen vil bli den første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale.

- ZEB-laboratoriet vil være en svært viktig brikke i å utvikle teknologi for å redusere energibruken i bygninger. Bygningssektoren står i dag for en stor andel av energibruken i verden, og for at vi skal kunne nå togradersmålet for global oppvarming må denne energibruken reduseres. Det nye laboratoriet vil være avgjørende for å utvikle løsninger som både ivaretar energimessige og miljømessige hensyn på den ene siden og menneskelig aktivitet på den andre siden. Med de gode resultatene fra ZEB-pilotbyggene som grunnlag, vil laboratoriet gjøre oss i stand til å øke innovasjonstempoet for nullutslippsbygg. Dette uttaler dekanene Fredrik Shetelig og Ingvald Strømmen ved henholdsvis Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Laboratoriet vil være et viktig bindeledd mellom det pågående Forskningssenter for nullutslippsbygg (ZEB, www.zeb.no) og et mulig nytt senter hvor vi utvider perspektivet til også å se bygget som en del av et nullutslippsområde. Laboratoriet vil blant annet brukes til å undersøke og forske på energifleksible bygninger, og hvordan de kan utveksle varme/kulde og elektrisk energi med nettet. Målet om null CO2-utslipp påvirker arkitekturen, utformingen av bygget, tekniske installasjoner og valg av materialer.

Laboratoriet vil gjøre det mulig å studere samspillet mellom menneske/bruker og teknologi/bygg. Vi vil kunne prøve ut løsninger og teknologier som ikke er modne for bruk i fullskala pilotbygg. I laboratoriet kan vi håndtere risikoen under kontrollerte former.

ZEB-laboratoriet vil være et en viktig utvidelse av våre eksisterende laboratorier hvor vi forsker på enkeltkomponenter, installasjoner og materialer.

- Det nye laboratoriet gir oss muligheter for å utvikle ny teknologi som reduserer klimautslipp. NTNU og SINTEF ønsker å skape arenaer for fremtidens løsninger sammen med næring og myndigheter, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.  

01 Wolfgang KesslingWolfgang Kessling er fysiker, klimarådgiver og foreleser i bærekraftig design. Han er partner i Transsolar og leder for kontoret i München. Hans forsknings- og utviklingsprosjekter har fokus på høy komfort i lavenergibygninger og design av utendørs komfort i urbane situasjoner. I Asia har han vært involvert i design av det første nullenergikontorbygget i Malaysia og i klima- og energikonseptene for de klimatiserte konservatoriene i Gardens by the Bay i Singapore. I 2012 ble han invitert til å gi en TED talk om utendørs komfort på fotballarenaer på den første TEDx Summit i Doha, Qatar.

 

 

Se TED talk med Wolfgang Kessling:

https://www.ted.com/talks/wolfgang_kessling_how_to_air_condition_outdoor_spaces

  

Morten Dybesland   cropMorten Dybesland er avdelingsdirektør i Statsbygg og leder seksjon Forskning og miljø (UF). Statsbygg er byggherre på vegne av staten, eiendomsforvalter og rådgiver for statlige virksomheter om lokalbruk, utvikling, lokalisering og forvaltning. Statsbygg har 877 ansatte, forvalter 2,8 millioner kvaderatmeter med estimert verdi på 37 mrd. kroner, investerte 3,7 mrd. kroner i bygg i 2014 og ferdigsstilte 24 byggeprosjekter i 2014. Seksjon UF har blant annet ansvar for Statsbyggs FoU-arbeid, miljøstrategi og overordnet miljøarbeid, og skal sikre at FoU benyttes som grunnlag for utvikling av Statsbyggs byggherrefunksjon, eiendomsforvaltningen og rådgivning.

På konferansen vil Morten Dybesland snakke om Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018 og hvordan Statsbygg skal nå sin langsiktige miljøambisjon 2030 om å levere nullutslippsbygg, jobbe mot en klimanøytral eiendomsportefølje og redusere statens miljøfotavtrykk. Han vil vise hvordan Statsbygg i sitt ZEB-COM prosjekt på Evenstad demonstrerer hvordan disse ambisjonene kan nås og viktigheten av å tenke enkeltbygg som del av et større system på en eiendom, eller i et nabolag.

  

Stanislas Merlet

Stanislas Merlet jobber i Multiconsult som rådgiver i solenergi fra 2013. Han er styremedlem i Norsk Solenergiforeningen og har tidligere jobbet som prosjektleder for solkraftverk i Frankrike (hjemlandet sitt) samt som prosjektkoordinator ved vitenskapsavdelingen til Den Franske Ambassade i Norge. Stanislas har en MSc innenfor fagfeltet energisystemer og fornybar energi fra Universitetet i Korsika (Frankrike) og Universitetet Rey Juan Carlos (Spania).

På konferansen vil Stanislas snakke om fremtidens energisystemer, desentralisert elproduksjon, energistyring og lagring, og hvordan sikre stabilitet i nettet.

 

 


07 Daniel Beat MüllerDaniel B. Muller er professor i industriell økologi ved NTNU. I sin forskning undersøker han relasjoner mellom menneskelige behov, infrastrukturer, og relaterte material- og energikretsløp.

Daniel B. Müller er utdannet sivilingeniør ved ETH Zurich, hvor han fikk også doktorgraden. Han jobbet flere år ved TU Delft og Yale Universitetet før han fikk professorstilling ved NTNU i 2007. Han var hovedforfatter i Klimapanelets 5. Hovedrapport, Arbeidsgruppe 3 (klimatiltak). Han var én av grunnleggerne og første president av den International Society for Industrial Ecology’s seksjon ”Socio-Economic Metabolism”. Han er i styret av det nasjonale forskningsprogram 65 ”New Urban Quality” av den Sveitsiske Forskningsråd.

På konferansen vil Daniel B. Müller snakke om globale trender i byutvikling og konsekvenser for utslipp av klimagass, særlig relatert til materialbruk. Han viser at en effektiv klimatiltak burde inneholde ikke bare en fornying av energisystemet, men av den hele sosioøkonomiske metabolismen. 

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway