Årets ZEB-konferansen skal avholdes den 16. september i Trondheim, Scandic Lerkendal. Konferansen arrangeres i samarbeid med Arkitekturdagen 17. september.

Mer informasjon og program kommer etter hvert.

Sett av datoen!

 

ZEB Project Report 19-2014 is now available online!

 

ZEB project report 2014-19 Abstract from the introduction:

In the present report, we challenge existing boundaries drawn around economic calculations (with all their consequences) in a less dramatic and more sociological way: we highlight an approach that directly addresses the very activities around which the boundaries are drawn. Together with the authors quoted below, we claim that the tools, rules, and arguments used to draw boundaries are interesting in their own right. Economic calculations will always include and exclude certain factors, but how these inclusions and exclusions are determined in architects', consulting engineers' and researchers' offices or on the construction site is crucial when it comes to the feasibility of constructing buildings with high environmental ambitions. Therefore, we want to direct the reader’s attention to how decisions about inclusions and exclusions used in calculations are made and in so doing lay the groundwork for performing calculations that are more accurate because they are better informed by both their genesis and consequences.

Download ZEB project report nr 19

Other ZEB project reports

 

Thomas-Husbanken 2014-12-10Det er ikke bestemt hvilke familier som skal få muligheten til å bo i huset, og Berker oppfordrer alle som kunne tenke seg opplevelsen til å melde seg.Forskeren Thomas Berker tar med seg familien sin og flytter inn i et nullutslippshus over nyttår. Huset skal utjevne byggets CO2-utslipp fra oppføringen, dets materialer og hele levetiden. Huset bygges ved NTNU i Trondheim, og har fått navnet ZEB – living lab.

Les mer 

Les også de andre artikler om Living Lab

liana

 

Disputas 19. desember 2014: Liana Müller - Det humanistiske fakultet

Master Liana Müller har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, innlevert avhandling med tittel:

From Law to Turnkey: Negotiating Sustainability in Buildings

 

  

Bedømmelseskomité

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:

 • Dr. Michael Ornetzeder, Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Science
 • Førsteamanuensis Morten Elle, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Professor Helen J. Gansmo, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Professor Helen J. Gansmo har administrert komiteens arbeid.

Som førsteopponent er oppnevnt dr. Michael Ornetzederog som andreopponent er oppnevnt førsteamanuensis Morten Elle.

 

Prøveforelesning

Prøveforelesningen finner sted fredag 19. desember 2014, kl. 10.15 i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll, over oppgitt emne:

What do STS approaches offer for the understanding of building code development?

 

Disputas

Disputasen finner sted fredag 19. desember 2014, kl. 12.30 i Auditorium D3, Bygg 2, Nivå 3, Universitetssenteret på Dragvoll.

Arbeidet er utført ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen kan fås ved å kontakte Servicesenteret ved Det humanistiske fakultet, telefon 73596595.

 

Veiledere

Hovedveileder har vært professor Thomas Berker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Medveileder har vært seniorforsker Matthias Haase, SINTEF Byggforsk.

 

Sammendrag av avhandlingen

Denne doktorgradsavhandlingen gir en analyse av sentrale prosesser knyttet til  etablering, forhandling og kommunikasjon av fremtidens bærekraftige bygninger i Norge.

For både forskere og praktikere er plan- og bygningsloven et sentralt virkemiddel for å fremskynde prosessen med å implementere denne typen bygg, og for å sette rammene for en bærekraftig utvikling. Basert på intervjuer med eksperter konkluderer jeg med at disse lovene aldri er direkte oversettelser av forskningsresultater, EU-direktiver og internasjonale avtaler. Derfor må de omsettes, tilpasses og formidles, dvs. domestiseres, til norske klimatiske og kulturelle forhold.

I Norge vurderer særlig bygningsforskere passivhus (PH), altså svært energieffektive bygg, som et nødvendig skritt mot en bærekraftig bygningsutvikling. Gjennom en  gransking av PH-utviklingen i Tyskland og Østerrike kan vi forstå og beskrive faktorene som har gjort en frivillig standard til en suksess i disse landene.

I Norge var imidlertid den opprinnelige politiske støtten til den norske PH-standarden som teknisk krav svært kontroversiell blant ingeniører, arkitekter, leger, fysikere, policyutformere og praktikere. I min analyse av denne kontroversen konkluderer jeg med at uenighetene adresserer det teknologiske konseptet, men også dens implikasjoner for samfunn, helse, kultur, forskning og utdanning.

Kunnskapen som genereres i forskningsmiljøer og gjennom politiske beslutninger bringes videre til et bredere publikum av media. Analysen av avisartikler om lavenergikonsepter avslører at Norske medier har basert seg på ekspertkunnskap i nyhetsformidlingen: formidling av bærekraftig bygging har blitt en expertoppgave preget av lite offentlig ettersyn.

For mer informasjon, kontakt Liana Müller på e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

brøset-seminarplakat-web 

I anledning lansering av den vitenskapelige antologien om Brøset-prosjektet, inviterer NTNU til seminar om lavutslipps-samfunnet.

 • Hvordan kan Norge bli et lavutslipps-samfunn?
 • Hva har Trondheim kommune gjort for a bli en ledende klimaby i Norge?
 • Hva kan vi lære av Brøset-prosjektet og andre eksempler i planlegging av et klimavennlig samfunn?

 

12. desember, H3, Hovedbygningen, NTNU

Påmelding: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 8. desember

 

Les programmet 

 

 

KLIMAX 20. november 2014 - Arrangeres i samarbeid med forskningssenteret ZEB – Zero Emission Buildings

Hva skal vi bygge framtidens nullutslippsbygg av?

Klimax pic 1Klimax pic 2Klimax pic 3

Enebolig med translusente aerogelpaneler i Oslo. Arkitekt: Knut Hjeltnes. Foto: Knut Hjeltnes og Karin Buvik.

 

Program:

 1. Bjørn Petter Jelle – Materialforskning innen nullutslippsbygg
 2. Torhildur Kristjansdotter– Innebygget energi i materialer
 3. Knut Hjeltnes: Aerogel brukt i bolig i Hemingveien, Oslo

 

 Dag: 20. november

Kl.: 08.00-10.00

Sted: Dokkhuset, Dokkparken 4

Meld deg på til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZEB Project Report 18-2014 er nå tilgjengelig på nett. 

ZEB project 18

 

Denne rapporten beskriver resultatene fra et prosjekt hvor vi har gjennomgått og diskutert erfaringer fra et utvalg utbyggingsprosjekter i Norge hvor man har hatt spesielt høye ambisjoner med hensyn til energibruk og klimagassutslipp. Prosjektets målsetning er å bidra til økt kunnskap om gode løsninger for utforming av bygninger og energiforsyning for fremtidens boligområder, samt danne underlag for en veileder til bruk i planleggingsprosessen. Hovedkonklusjonen er at det er behov for mer kunnskap og veiledningsmateriale om hvordan man kan integrere dette tidlig i planprosessen.

Følgende punkter er spesielt viktige:

 •  Fokus på integrert, tverrfaglig prosjektering fra tidligfase.
 • Formulering av konkrete krav/målsetninger i tidligfase.
 • Undersøkelse av tilgjengelighet og leveransebetingelser for lokal, fornybar energi, samt muligheter for utveksling mot energinettet.
 • Utforming av bygningsmassen med hensyn til varmetap, utnyttelse av solenergi, dagslys og materialbruk med lavt klimagassutslipp.
 • Beregning av energi, effekt og klimagassutslipp, samt inneklima fra tidligfase og gjennom prosessen.
 • Vurdering av ulike energiforsyningsløsninger i tidlig planfase, og innhenting av kunnskap om driftsforhold og leveringssikkerhet.

 

Last ned rapporten

DSC00638resized

På Gløshaugen, rett ved Perleporten, blir det reist en enebolig. Her skal folk bo og leve hverdagslivet sitt for at NTNU-forskere skal finne ut hva som skjer når folk tar i bruk et nullutslippshus, et hus som skal produsere sin egen energi uten utslipp av CO2.

Les mer om nyheten.

Nyheten er skannet fra Adresseavisen, datert 2014-10-21.

 

 Illustration: Katrine Peck Sze Lim

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway