Forskningssenteret ZEB og KLIMAX inviterer til frokostmøte onsdag 12. oktober

Towards Zero Emission Housing

- two pilot building projects in Norway

 

Dato: onsdag 12. oktober

Tid: 08.00-10.45. Frokostservering fra klokken 08.00

Sted: DIGS, Olav Tryggvasons gate 30

 

Program:

 • Frokostservering
 • Inger Andresen, NTNU: Introduction "ZEB pilot buildings"
 • Åse Lekang Sørensen, SINTEF: "ZEB Pilot house Larvik (Multikomfort)"
 • Lars Gullbrekken, SINTEF: "5 Zero Energy Dwellings at Skarpnes, Arendal"

Foredragene vil være på engelsk

 

1100 01 SNO 01 e pool R03 small

ZEB Pilot House Larvik

Multicomfort Larvik – demonstrasjonsbolig. Eier: Brødene Dahl og Optimera. Illustrasjon: Snøhetta /EVE

 

Påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest onsdag 5. oktober 2016

Powerhouse BrattørkaiaBildet viser Powerhouse Brattørkaia, ett av ni ZEB-pilotbygg. Ill.: Snøhetta AS/MIR

Forskningsperioden til forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) går mot slutten. I løpet av de siste årene har partnerne i senteret utviklet kunnskap og løsninger for fremtidens bygningsstandard; nullutslippsbygg. Noen av de mest nytenkende aktørene i norsk byggenæring har vært med på å utvikle alt fra nye materialer til store pilotbygg.

– ZEB har gjennom åtte år demonstrert store miljø- og samfunnsøkonomiske muligheter knyttet til fremtidens nullutslippsbygg. Store og seriøse aktører har fulgt opp med pilotbygg som bryter barrierer og viser vei mot et grønnere samfunn, sier styrerepresentant i ZEB og direktør i Skanska Teknikk, Rune Stene.

 

Viser fram hovedresultater
ZEB-konferansen 2017, som finner sted i Trondheim 19. januar, vil vise frem noen av senterets hovedresultater, og foreslå hvor veien bør gå videre.

– Delta på konferansen for å se hvordan forskning og innovasjon i byggenæringen har bidratt til å utvikle en ny bygningsstandard – nullutslippsbygg. Alt fra nye isolasjonsmaterialer til store pilotbygg vil presenteres, sier leder i ZEB, Arild Gustavsen.

– Konferansen vil være nyttig for alle som skal være med på å realisere bygninger med høye miljøambisjoner, sier ZEB koordinator Ruth Woods.

Følgende temaer vil bli diskutert på konferansen: 

 • Avanserte materialteknologier
 • Energieffektive og klimatilpassede bygningskonstruksjoner
 • Energiforsyning og tekniske installasjoner
 • Bruk, drift og implementering
 • Pilotbyggene i ZEB
 • Ringvirkninger av ZEB

 

Paneldebatt
Etter foredragene bli det paneldebatt (refleksjon over ZEB og veien videre). Deltakere er Harald V. Nikolaisen  (Statsbygg), Tine Hegli (Snøhetta), Kim Robert Lisø (Skanska), Anne Grete Hestnes (NTNU), Hanne Rønneberg (SINTEF Byggforsk), Inger Andresen (NTNU), Øyvind Mork (Asplan Viak).

Tid: 19. januar 2017, kl. 09:00–17:30
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Les program

Meld deg på her

ZVB ZEB project report 28-2016

The Zero Village Bergen consists of a total floor area of ca. 92 000 m2, with more than 700 dwellings divided between terraced houses (68% of total floor area) and apartment blocks (25%) and some area dedicated to non-residential purposes such as offices, shops, and a kindergarten (7%). The project is currently in the planning phase and the strategy for achieving the ZEB-O goal1 is based on three steps: first, minimize energy demand through energy efficiency of the buildings; second, maximize PV generation on the buildings' footprint; and third, consider additional measures onsite and nearby (e.g. local heating system with biomass based cogeneration). At the current stage the project has reached the evaluation of step two, and the results are presented in this report, together with some useful insights for step three.

For the residential buildings, the thermal load is calculated by dynamic building energy performance simulations (using the software IDA ICE), and two types of buildings have been simulated: a terraced house and an apartment block. Both buildings have envelope properties that qualify them as passive house buildings according to the Norwegian standard. Since the significance of DHW and internal gains is higher in highly insulated buildings than in conventional ones, special attention has been given to these two types of energy use. For the internal gains, stochastic lighting and plug loads, hourly profiles are obtained from a Time of Use Data (TUD) methodology and used as input in the simulations. Hundreds of stochastic profiles have been generated and a weighted average has been calculated considering the national average household size of 2.2 persons. For DHW, data from surveys of actual hot water use have been used as input to the simulations. For the non-residential buildings, the energy demand is calculated from real measurements of similar (highly energy efficient) buildings, and adjusted for a typical climatic year.

To read more, please download the report her

Download other ZEB project reports

ZEB Project Report 29 2016ZEB Project Report nr 29-2016 : A Norwegian ZEB Definition Guideline

The objective of this report is to provide a comprehensive and consistent guideline for the Norwegian definition of Zero Emission Buildings (ZEB) and the associated calculation methodologies. The guidelines described in this report build upon the article "A Norwegian Zero Emission Building Definition”, the report “A Norwegian ZEB Definition - Embodied Emissions” as well as other relevant national and international work. The guidelines explain the methodology used within the ZEB Research Centre, focusing upon operational energy use calculations and life cycle emission calculations for materials. Furthermore, the guidelines illustrate the ZEB definition and methodology with selected examples from the ZEB pilot case studies. This guideline is useful for designers and developers involved in the planning and design of zero emission buildings. The guideline can also be used as a point of reference for the setting of future standards and regulations on low carbon buildings.

Download the report

Download other ZEB project reports

ZEB project 27 The IEA Heat Pump Programme (HPP) Annex 40 "Heat Pump Concepts for Nearly Zero Energy Buildings" deals with the application of heat pumps as core component of the HVAC system for Nearly or Net Zero energy buildings (NZEB). Annex 40 has been structured in four tasks which comprise the following activities:

Task 1 – State-of-the-art analysis

Task 2 - Assessment of system technology

Task 3 - Technology development and field monitoring

Task 4 - Integration of NZEB into the energy system

This report gives the results for the field monitoring project (Task 3) for NORWAY. The Norwegian activities in IEA HPP Annex 40 are organized and carried out by SINTEF Building and Infrastructure (http://www.sintef.no/home/building-and-infrastructure), while COWI AS (www.cowi.no) and NTNU (http://www.ntnu.edu) are subcontracting partners. The project is funded by the governmental organization Enova SF (www.enova.no) and the Norwegian Research Centre on Zero Emission Buildings, ZEB (www.zeb.no).

 

Download the report

Download other ZEB project reports

Gjennom forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) er 9 ulike pilotbyggprosjekter realisert eller under planlegging. Prosjektene viser et stort mangfold av løsninger og slår hull på noen av mytene om nullutslippsbygg, men bekrefter kanskje noen andre. Her er noen av mytene.

Les mer

Olje- og energiminister Tord Lien og Norges forskningsråd annonserte i dag at NTNU og SINTEF blir vertskap for et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME ZEN). 

Ådland Picture3Illustrasjon av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. Ill.: Snøhetta

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

– I dag er vi stolt over å ha fått tildelt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Vi gleder oss til å ta fatt på utviklingen av senteret sammen med våre partnere, sier professor ved NTNU Arild Gustavsen, som vil bli leder av senteret.

Forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF tror at tidligere FME-arbeid har bidratt til kunnskap som vil komme til nytte framover.

– Vi har høstet mye nyttig erfaring gjennom FME-senteret ZEB, og vil bygge på denne erfaringen i det viktige arbeidet som ligger foran oss, sier Jacobsen.

Tydelig satsing på nullutslippssamfunnet
FME ZEN blir et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Norges forskningsråd og 35 partnere. NTNU er vertsinstitusjon og leder senteret sammen med SINTEF. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Rammen for senteret er 400 millioner kroner fordelt over 8 år. Forskningsrådet finansierer halvparten av budsjettet, partnerne den andre halvdelen med egne penger og egeninnsats. Dette er et tydelig budsjett til forskning og innovasjon; til kraftfull innsats hos den enkelte industripartner og offentlig partner slik at resultater utvikles og implementeres i den enkelte organisasjon og i fellesskapet.

Store ambisjoner
Senterets visjon er "bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil prosjektet:

 • Utvikle verktøy for prosjektering og planlegging av nullutslippsområder
 • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til fleksibilitet ved overgang til nullutslippssamfunnet
 • Utvikle kostnad- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier, og konstruksjonssystemer
 • Utvikle teknologier og verktøy for prosjektering og drift av energifleksible områder
 • Utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnet energisystem
 • Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De sju områdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksiterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene. 

ZEN WPIllustrasjonen viser arbeidspakkene i FME ZEN.

Et energisk landslag
FME ZEN består av mange partnere, fra myndighetsorganer og kommuner til produsenter av materialer og produkter. Følgende nærings- og offentlige partnere er med:

Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, Steinkjer, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE (Norges vassdrag og energidirektorat), DiBK (Direktoratet for byggkvalitet), Husbanken, ByBo, Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Caverion, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, og Norsk Fjernvarme.

NTNU og SINTEF er forskningspartnere.

 

 

De to PhD-kandidatene Torhildur Kristjansdottir og Jens Tønnesen fra NTNU mottok nylig pris for artikkel om en metode for bærekraftig optimalisering av ventilasjonssystemer på den internasjonale konferansen «Sustainable Built Environment».

Les saken her

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway