Klimax frokostseminar ble avholdt på Rica Nidelven Hotell den 16. september 2013. Tema for dagen var Klimaregnskap og materialbruk - fra teori til praksis. 45 deltakere var påmeldt til møtet.

 IMAG0312

 

Foredrag fra møtet:

Aoife Houlihan Wiberg, NTNU: Zero Emission Buildings and climate calculation models

Eivind Selvig, CIVITAS: Klimagassregnskap.no - hvordan påvirker materialbruken regnskapet.

Randi Lile, Trondheim Kommune: Nye Åsveien skole - pilot for framtidens bygg

Bård Solem, Eggen Arkitekter AS: Nye Åsveien skole - klimagassregnskap og jakten på CO2-utstipp.

 

KLIMAX er NTNUs frokostmøteserie om klimautfordringer og byggebransjen. Seminaret støttes av Trondheim Kommune, Trebyen Trondheim og Framtidens byer.

 

Hele byggenæringen var representert da løsninger for framtidens bygninger ble presentert i Trondheim 4. september. Også studentene ved NTNU ønsket å få med seg siste nytt fra forskningsfronten.

Årets ZEB-konferanse stilte spørsmålet "Hvorfor nullutslippsbygg når Norge flyter over av ren energi?". Temaet ble belyst fra ulike sider på konferansen. Blant annet påpekte NTNUs nye rektor Gunnar Bovim, at forsking på nullenergibygninger passer godt med NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden". Bovim påpekte at det er nødvendig med både tverrfaglig samarbeid og spisskompetanse på ulike områder for å utvikle framtidens bygninger.

 

konferanse1

Årets konferansier var Kim Robert Lisø fra Skanska (Foto: NTNU)

 

Gjennom flere foredrag om uliketema som er en viktig del av helheten for å oppnå nullutslippsbygg, fikk deltakerne på konferansen presentert alt fra ventilasjonsprinsipper, via ZEB-konseptbygg, byggherrens betydning i renoveringsprosesser, nye prosjekteringsprosesser, fasadeløsninger og materialbruk for ZEB bygninger, til behovet for gode styringssystemer og hva som må til for at bygg og bruker skal fungere godt sammen.

 Årets foredrag finner du nedenfor:

Nils Røkke, SINTEF Energi: Norge flyter over av ren energi, er nullutslippsbygg fortsatt viktig?

Mark Zimmermann, EMPA: Technologies for Future Plus-Energy-Buildings

Karen Lindberg, NTNU/NVE: Er solstrøm fra plussenergibygg en utfordring for nettet?

Tor Helte Dokka, Skanska: Er nullutslippsbygg over byggets levetid gjennomførbart?

Bjørn Jenssen, Skanska: Powerhouse 2, Kjørbo - Ventilasjonsløsninger for oppgradering av et eksisterende kontorbygg til ZEB

Bjørn Thorud, Multiconsult: Solcelletrender.

Einar Wilhelmsen, ZERO: Må vi betale for å levere solstrøm til nettet?

Birgit Risholt, SINTEF: Fra 80-tallstandard til ZEB

Marta Eggertsen, Ratio arkitekter: Høye miljøkrav for komplekse bygg - planlegging av Folkehelseinstituttet

Steinar Grynning, SINTEF/NTNU: Nye vindusløsninger/fasadeløsninger for ZEB

Stein Gerhard Joannessen, Caverion Norge AS: God drift krever intelligente verktøy

Thomas Berker og Helen Jøsok Gansmo, NTNU: Drift av ZEBbygg, å lukke gapet mellom bygget og brukeren

Tine Hegli, Snøhetta: Oppsummering

 

 

Birgit Risholt

 

Ph.D. Student Birgit Risholt has submitted the following academic thesis as part of the doctoral work at the Norwegian University of Science and Technology:

"Zero energy renovation of single family houses"

 

The Faculty of Architecture and Fine Art has appointed the following evaluation committee to assess the thesis:

  • First Opponent: Director General/Professor Gudni A. Jóhannesson, National Energy Authority of Iceland
  • Second Opponent: Professor Kajsa Ellegård, Linköping University, Sweden
  • Third Opponent: Professor Inger Andresen, NTNU, Trondheim, Norway

 Associate Professor Bendik Manum, Department of Architectural Design, History and Technology has been appointed administrator of the committee.

The main supervisor has been Professor Anne Grete Hestnes, Department of Architectural Design, History and Technology and the co-supervisors have been senior researcher Berit Time, SINTEF Building and Infrastructure and Professor Tore Kvande, Department of Civil and Transport Engineering.


The trial lecture will take place on 7th of June, 2013 at 10.15 in Totalrommet, 2nd floor, Main Building, Gløshaugen on the following topic:

"The focus is on CO2 emissions rather than on energy use. What are the consequences of this when building new buildings? "

The public defence of the thesis will take place on the 7th of June, 2013 at 13.15 in Totalrommet, 2nd floor, Main Building, NTNU, Gløshaugen.

Årets EERA Congress gikk av stabelen i Brüssel 18 og 19 april. EERA er en allianse av ledende forskningsinstitusjoner innenfor energiområdet (European Energy Research Alliance) i Europa. EERAs målsetning er blant annet å styrke kapasiteten innenfor energiforskning i EU.

ZEB ved NTNU og SINTEF Byggforsk deltar aktivt i EERA. Annemie Wyckmans, NTNU og Berit Time, SINTEF Byggforsk leder en arbeidsaktivitet i et av EERAs mange programmer, Smart Cities.

Hva handler Smart Cities om ?

Urbanisering skjer og folk flytter til byene. Det er også her nesten 2/3 av energibruken skjer. For å oppnå Europas målsetning om CO2 reduksjon er det behov for å se på energibruk i byene i et helhetlig perspektiv. I denne konteksten er integrasjon av fornybare energikilder inn i urbane energinettverk og energieffektivisering i byene kjerneområdene i Smart Cities. Til forskjell fra de andre programmene i EERA (f.eks Vind, Geotermisk varme, Energilagring) er Smart Cities et helt nytt forskningsområde som skal integrere flere tidligere tradisjonelle forskningsfelt til noe nytt og tverrfaglig. Definisjon av relevante og viktige forskningstemaer, utvikling av felles forståelse og felles metoder og verktøy for å få ned energibruken i byene står sentralt.

For mer informasjon kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., SINTEF Byggforsk eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., NTNU.

Se også http://www.eera-set.eu/

Upcoming events

Sorry, no events.

Past events

Brød & Miljø

09 October 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Passivhus Norden

15 October 2013 00:00 - 17 October 2013 00:00

Gothenburg, Sweden

Lunch Lecture

18 October 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

Brød & Miljø - Frokost med faglig påfyll

13 November 2013 08:00 - 10:00

Oslo, Norway

Seminar om solceller - ZenN

18 November 2013 09:45 - 14:00

Oslo, Norway

Seminar: Energieffektiv behovsstyrt ventilasjon. Utforming - krav - overlevering

19 November 2013 10:00 - 16:00

Oslo, Norway

Frokostmøte: Framtidens byer

04 December 2013 08:00 - 11:00

Bergen, Norway

KLIMAX Frokostseminar

11 December 2013 08:00 - 10:00

Trondheim, Norway

Lunch Lecture

11 December 2013 12:00 - 13:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Trondheim 6. januar

06 January 2014 13:00 - 17:00

Trondheim, Norway

H2020 - Dybdeworkshop, Oslo 14. januar 2014

14 January 2014 08:15 - 12:00

Oslo, Norway

Partnermøte hos VELUX Danmark

15 January 2014 00:00

Horsholm, Denmark

Kurs: Plusshus i Norge - Eksempel Kjørbo

21 January 2014 09:00 - 16:00

Oslo, Norway

Enovakonferansen

28 January 2014 00:00 - 29 January 2014 06:00

Trondheim, Norway

Lerchendalkonferansen 2014

04 February 2014 00:00 - 05 February 2014 06:00

Trondheim, Norway